17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS PLUVANE – Проект за адаптирано плуване за деца със Синдром на Даун

Кампанията е стартирала на: 30.08.2018 и е приключила на: 03.01.2019