Помощ за Нади!
DMS NADI

Помощ за Нади!

Малката Нади завърши успешно пълния курс лечение със стволови клетки. Предстои й почивка, а през 2020 год. турските специалисти ще преценят дали да приложат още една серия вливки.

Засега кампанията се прекратява, като оставаме в готовност да я подновим при необходимост.

Сподели

Заедно събрахме 4 895 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 3055 лв. 1840 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

В България се провежда рехабилитация, но тя е недостатъчна за състоянието на детето, поради което родителите се насочват към турската Лив хоспитал за лечение със стволови клетки.

До този момент са направени четири вливки на стволови клетки.

letter Според становище на д-р Лазаров „при детето се наблюдава подобрение в общото състояние – подобрено статично положение на тялото, извършва насочени движения с ръцете с подобрена координация. Наблюдава се подобрение и в емоционалната сфера”.