Да върнем усмивката на Моника!
DMS MONIKA

Да върнем усмивката на Моника!

Кампанията в подкрепа на Моника Неделчева временно спира, тъй като в момента детето е в почивка след вливките на стволови клетки. Турските лекари изчакват да видят какъв ще е резултатът от тях, за да преценят как да процедират по-нататък.

Сподели

Заедно събрахме 1 884 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 1285 лв. 569 лв. 30 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

За съжаление от месец април 2018 г.  състоянието на Моника драстично се влошава, което налага спешен консулт с проф. Ердал Карайоз от отделението за терапия със стволови клетки на клиника “LIV HOSPITAL” в Истанбул.

Професорът предлага да се направят 6 курса инжектиране на стволови клетки, по един всеки месец.

Всеки курс струва 9 000 USD или общо 54 600 USD. Успоредно с това препоръчва физиотерапия, която ще се провежда в България.

letter През 2019 год. на Моника ще бъдат направени 2 вливки със стволови клетки на обща стойност 18 000 щатски долара.