image-0-02-04-481292ac0165a4818859416923f65b6ba6a5b7174d199473909cc256b7773233-V

image-0-02-04-481292ac0165a4818859416923f65b6ba6a5b7174d199473909cc256b7773233-V

Сподели

Заедно събрахме 16 115 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
16115 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията