Да помогнем на Мелиса!
DMS MELISA

Да помогнем на Мелиса!

Кампанията на Мелиса е прекратена поради слаба активност.

Благодарим на дарителите за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 8 136 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
6102 253 5 0 883 лв. 620 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Девет години по-късно Мелиса може да ходи, но хваната за ръка. Проблем остава говорът, който се състои само от срички и кратки думи.

Родителите виждат надежда за по-бърз прогрес в речевото развитие чрез лечение със стволови клетки в Турция. Становището на д-р Грозев, невролог, е че препоръчва лечението.

letter Офертата на Мелиса е за 2 курса инжектиране на стволови клетки, съчетани с 10 курса физическа терапия на обща стойност 18 750 щатски долара.