Вземи лапа в ръка!
DMS ANGELI

Вземи лапа в ръка!

Сподели

Заедно събрахме 9 560 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3707 2115 288 163 лв. 20 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Стрей Ейнджълс е неправителствена организация, основана през 2016 година, с основна дейност спасяване на улични животни в нужда, като процеса приключва до намирането на постоянен дом на всяко прието куче или коте.

  • предоставяме информация в досието на всяко от тях, какви разходи има и от какво се нуждае;
  • в зависимост от състоянието на животното се правят различни медицински изледвания и задължителни процедури;
  • животните, които имат нужда от лечение се хоспитализират и се настаняват във ветеринарни клиники;
  • след и по време на възстановяването, специалист по социална адаптация работи с тях за преодоляване на преживяния стрес;
  • докато бъдат осиновени, за тях се полага доброволна или платена приемна грижа в домашни условия или специализиран хотел;
  • на всяко животно се поставят необходимите ваксини, чип, EU паспорт;
  • в случай, че не бъдат намерени осиновители в България, сътрудничим с организации в чужбина с цел – осиновяване;
  • животните пътуват с платен лицензиран транспорт до новите си домове
letter Организираме кампании за събиране на средства в името на нашата кауза "Да помогнем на бездомните животни да получат качествена грижа, добри осиновители и живот, който заслужава всяко едно живо същество".