DMS SPAS – Спас Тодоров, 38 год.
DMS SPAS

DMS SPAS – Спас Тодоров, 38 год.

С прискърбие съобщаваме, че Спас Тодоров е починал и кампанията му е прекратена. Изказваме съболезнования на близките и приятелите му.

Средствата, набрани от дарения за неговата кампания, ще бъдат предарени за друга кауза.

  • Събрани през еPay: 408 лв.
  • Събрани през ОББ: 295 лв.
  • Изпратени SMS: 1333 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 20 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

Спас Тодоров е на 38 год., от Асеновград. През 2015 г. му е открито злокачествено хематологично заболяване на костния мозък. Диагнозата е множествен миелом. Следва лечение в Пловдив, а след това в НСБАЛХЗ в.София.

Клинична комисия по хематология в болницата в София издава Решение № 509/13.11.2017 г. в което пише: „Насочва се към клиничен център по хематология с възможност за лечение с КАРФИЛЗОМИБ“, но лекарите не могат да посочат лечебно заведение, в което се прилага лекарството. На близките е обяснено, че това лекарство в България се прилага само в проучвателни програми към няколко болници и в момента такива няма. Невъзможно е и да се закупи на територията на страната.

Близките започват да търсят лекарството, но докато се лутат, състоянието на Спас се влошава. Това ги принуждава да потърсят помощ в Турция, където започва веднага химиотерапия, а след нея и костно-мозъчна трансплантация.

От 01.04. 2018 г. Спас трябва да започне терапия с Карфилзомиб. Близките му се обръщат към Министерство на здравеопазването с въпрос – съществува ли възможност в България да се прилага карфилзомиб/kyprolis/ и ако да, каква е тя. Отговор няма.

По тази причина Спас започва терапията отново в Турция, но близките му вече са изчерпали всички средства. Стойността на един курс терапия с карфилзомиб е 1500 USD + 8034 турски лири. Заедно с разходите за път, необходимата сума за 1 курс е около 6000 лв, за 4 курса стойността е 24 000 лв.

Сподели

Заедно събрахме 2 077 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1334 20 0 0 295 лв. 408 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията