Заедно за Злати!
DMS ZLATOMIR

Заедно за Злати!

Кампанията е прекратена поради слаба дарителска активност, но детето продължава да ходи на редовни контролни прегледи в Истанбул, за които са нужни средства. Всеки дарител, който би подкрепил Златомир, може да се свърже с екипа на DMS или да направи дарение за Злати по банковата сметка на DMS.

Сподели

Заедно събрахме 9 736 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5630 339 89 1910 лв. 1073 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Поради невъзможността да се постави точна диагноза в България, родителите завеждат детето на консултация в Американска болница, Истанбул, където диагнозата е поставена – Сарком на Юинг.

Турските специалисти съветват химиотерапията да започне незабавно и родителите, със собствени средства и заем, заплащат първия курс. Трябва да бъдат проведена химиотерапия, лъчетерапия и последваща операция на тумора. Общата стойност на лечението е 104 693 евро.

На 23.05. 2018 г. е подадено заявление за финансиране на лечението във фонда за лечение на деца, което е одобрено, но едва след като по-голямата част от лечението вече е платено с дарителски и лични средства на семейството.

Последващите прегледи и изследвания също не са покрити от фонда, поради което кампанията на Злати продължава.

letter Златомир премина успешна операция на ръката, туморът е отстранен напълно, като е запазена фината моторика на ръката. Сега той е под лекарско наблюдение и редовно е проследяван с ядреномагнитен резонанс и PET скенер.