Да помогнем на Лори да ходи!
DMS LORA

Да помогнем на Лори да ходи!

Сподели

Заедно събрахме 39 879 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
25113 2735 292 5268 лв. 2296 лв. 272 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Заболяването се лекува успешно единствено във Флорида, САЩ, в клиника „Света Мери”, където практикува д-р Пейли – известен хирург, с най-голям опит в света в лечението на такива деформации.

Д-р Пейли преглежда Лора при едно от посещенията си в Мюнхен и съставя становище, че е необходимо да я оперира в САЩ, тъй като е невъзможно лечението да се проведе в България.

Родителите подават заявление във фонда за лечение на деца за финансиране на операцията в САЩ, но получават одобрение за лечение в Австрия, където също няма необходимия опит, но цената е значително по-ниска.

Родителите обжалват решението на фонда, но едновременно с това стартират дарителска кампания, защото датата, определена за начало на лечението е 15 януари 2019 год.

Стойността на операцията в САЩ, след направена отстъпка от д-р Пейли, е 199 200 щатски долара.

letter През 2019 год. Лора продължава да набира средства за операция по удължаване на бедрена кост чрез поставяне на фиксатор, следоперативна физиотерапия и втора операция за отстраняване на фиксатора.