17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS ART – Бъдеще за младото българско изкуство

Кампанията е стартирала на: 30.04.2018
DMS ART – Бъдеще за младото българско изкуство
 • Необходима сума: 2 400 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 0 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 49 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 16 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 1 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS ART Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS ART на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кои сме ние

В професионалното образование по визуални изкуства у нас съществуват липси, които образователните институции не са в състояние да запълнят. Заради традиционната консервативност на образователната сфера новите медии и форми, появили се през ХХ век остават извън полезрението на специализираното средно художествено образование.

Единствената дисциплина, в която постъпва някаква информация за съвременното изкуство е „История на изкуството“. Там обаче подходът е исторически, а теоретично и практическо запознаване със съвременните принципи на функциониране на изкуството никъде не е заложено.

От тук произтичат редица проблеми и абсурдни ситуаци, които могат да се обобщят така: -завършващите художествени гимназии имат една добра базова академична подготовка на основата на образователен модел от ХVII век, но никаква подготовка за актуалните към момента в изкуството медии и изразни форми. Това ги поставя в ситуация на наваксване от момента, в който  завършат училище.

Мисията ни

Център АЛОС разработи Образователната платформата „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, която функционира в полето на неформалното образование. Платформата вече седем години предоставя безплатно обучение на ученици и преподаватели от училищата по изкуствата в областта на модерното и съвременното изкуство. Създаването, апробирането и функционирането й до момента е благодарение на различни дарителски програми. За постигане на бъдеща устойчивост е необходимо независимо финансово обезпечаване, базирано на широка обществена подкрепа.

Целта

Център Алос стартира серия от 12 уъркшопа с възпитаници от художествени училища в Пловдив, Трявна, Троян, Бургас, Русе, Казанлък и София. Участниците ще бъдат въвлечени на практика в създаване на художествени инсталации – форма на съвременно изкуство, която в училище учат бегло и то само на теория. За три дни ученици от IX и X клас преминават през целия творчески процес от генериране на идеи и концепции, през изграждане на художествените инсталации до представянето им пред публика.

Уъркшопите са водени от д-р Добрин Атанасов и д-р Любен Кулелиев, педагози и артисти от Център Алос с над 15 годишен опит. От наблюденията ни върху 2100 ученика от проведените до момента над 100 уъркшопа се убедихме в ефекта, който практическите занимания  имат над тях. Съвместната работа с професионалисти, представянето в публична среда и възможността да се изразяват чрез средствата на съвременното изкуство укрепва самочувствието на учениците като млади автори и желанието им за бъдещи изяви.

Запознаването с актуални в момента практики и форми на визуалното изкуство създават възможност учениците да направят по-лесно своя избор за бъдещото си професионално развитие, адекватно на темповете на променящия се свят.

Към момента за функционирането на платформата за следващата учебна година има осигурени средства от дарители за основните дейности като организиране на уъркшопи, административно обезпечаване и логистика на дейностите из страната. Липсват обаче достатъчно средства за работни материали за художествените дейности. За осигуряване на необходимите материали е нужна сумата от 2400 лв. – частично дофинансиране на материалите за провеждане на 12-те уъркшопа „Художествени инсталации в градска среда“.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Уеб адрес: alos.bg/

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS ART Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS ART на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)