Бъдеще за младото българско изкуство

Начало на кампанията: 30.04.2018

Център АЛОС разработи Образователната платформата „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, която функционира в полето на неформалното образование.

Бъдеще за младото българско изкуство
105 лв. дарени остават Виж детайли
megaphone image Помогни, като споделяш! Така кампанията ще достигне възможно най-много хора и ще събере нужните средства.
Сподели кампанията
 • phone-icon Изпрати SMS на 17 777
  Дари чрез еднократни sms и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
 • computer-icon Дари онлайн още сега!
  С Visa или MasterCard през виртуалния ПОС на ОББ, ePay или PayPal.
 • bank-icon Направи банков превод
  BG06UBBS 80 0210 2607 2940 Oснование на превода: Дарение за DMS ART

За кампанията

В професионалното образование по визуални изкуства у нас съществуват липси, които образователните институции не са в състояние да запълнят.

Заради традиционната консервативност на образователната сфера новите медии и форми, появили се през ХХ век остават извън полезрението на специализираното средно художествено образование.

Единствената дисциплина, в която постъпва някаква информация за съвременното изкуство е „История на изкуството“. Там обаче подходът е исторически, а теоретично и практическо запознаване със съвременните принципи на функциониране на изкуството никъде не е заложено.

От тук произтичат редица проблеми и абсурдни ситуаци, които могат да се обобщят така: -завършващите художествени гимназии имат една добра базова академична подготовка на основата на образователен модел от ХVII век, но никаква подготовка за актуалните към момента в изкуството медии и изразни форми. Това ги поставя в ситуация на наваксване от момента, в който  завършат училище.

Център АЛОС разработи Образователната платформата „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, която функционира в полето на неформалното образование.

Платформата вече седем години предоставя безплатно обучение на ученици и преподаватели от училищата по изкуствата в областта на модерното и съвременното изкуство.

Създаването, апробирането и функционирането й до момента е благодарение на различни дарителски програми. За постигане на бъдеща устойчивост е необходимо независимо финансово обезпечаване, базирано на широка обществена подкрепа.

letter Център Алос стартира серия от 12 уъркшопа с възпитаници от художествени училища в Пловдив, Трявна, Троян, Бургас, Русе, Казанлък и София.

Целта

Участниците ще бъдат въвлечени на практика в създаване на художествени инсталации – форма на съвременно изкуство, която в училище учат бегло и то само на теория. За три дни ученици от IX и X клас преминават през целия творчески процес от генериране на идеи и концепции, през изграждане на художествените инсталации до представянето им пред публика.

Уъркшопите са водени от д-р Добрин Атанасов и д-р Любен Кулелиев, педагози и артисти от Център Алос с над 15 годишен опит.

От наблюденията ни върху 2100 ученика от проведените до момента над 100 уъркшопа се убедихме в ефекта, който практическите занимания  имат над тях.

Съвместната работа с професионалисти, представянето в публична среда и възможността да се изразяват чрез средствата на съвременното изкуство укрепва самочувствието на учениците като млади автори и желанието им за бъдещи изяви.

Запознаването с актуални в момента практики и форми на визуалното изкуство създават възможност учениците да направят по-лесно своя избор за бъдещото си професионално развитие, адекватно на темповете на променящия се свят.

Към момента за функционирането на платформата за следващата учебна година има осигурени средства от дарители за основните дейности като организиране на уъркшопи, административно обезпечаване и логистика на дейностите из страната.

Липсват обаче достатъчно средства за работни материали за художествените дейности. За осигуряване на необходимите материали е нужна сумата от 2 400 лв. – частично дофинансиране на материалите за провеждане на 12-те уъркшопа „Художествени инсталации в градска среда“.

Да помогнеш е лесно

 • лева
  За успешния край Бъди първият изпратил!