Бъдеще за младото българско изкуство
DMS ART

Бъдеще за младото българско изкуство

Център АЛОС приключва тази кампания и стартира нова кауза.

Сподели

Заедно събрахме 105 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
61 22 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

В професионалното образование по визуални изкуства у нас съществуват липси, които образователните институции не са в състояние да запълнят.

Заради традиционната консервативност на образователната сфера новите медии и форми, появили се през ХХ век остават извън полезрението на специализираното средно художествено образование.

Единствената дисциплина, в която постъпва някаква информация за съвременното изкуство е „История на изкуството“. Там обаче подходът е исторически, а теоретично и практическо запознаване със съвременните принципи на функциониране на изкуството никъде не е заложено.

От тук произтичат редица проблеми и абсурдни ситуаци, които могат да се обобщят така: -завършващите художествени гимназии имат една добра базова академична подготовка на основата на образователен модел от ХVII век, но никаква подготовка за актуалните към момента в изкуството медии и изразни форми. Това ги поставя в ситуация на наваксване от момента, в който  завършат училище.

Център АЛОС разработи Образователната платформата „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, която функционира в полето на неформалното образование.

Платформата вече седем години предоставя безплатно обучение на ученици и преподаватели от училищата по изкуствата в областта на модерното и съвременното изкуство.

Създаването, апробирането и функционирането й до момента е благодарение на различни дарителски програми. За постигане на бъдеща устойчивост е необходимо независимо финансово обезпечаване, базирано на широка обществена подкрепа.

letter Център Алос стартира серия от 12 уъркшопа с възпитаници от художествени училища в Пловдив, Трявна, Троян, Бургас, Русе, Казанлък и София.