Витоша – достъпна за всички!
DMS VITOSHA

Витоша – достъпна за всички!

Благодарение на кампанията бе подобрен достъпа на хората с увреждания в Природен парк „Витоша“. Досегът с природата оказва благоприятен лечебен и възстановителен ефект върху тях. Беше осигурен достъп до м. Игликина поляна, където бяха монтирани уреди, предоставящи възможности за практикуване на физически упражнения, които спомагат в голяма степен за интегрирането в обществото и преодоляване на изолацията.

На 18 май 2019 г. в местността Игликина поляна, в голям спортен празник със значим социален ефект се превърнаха първите „Споделени игри“. В празника участваха над 400 деца и младежи, които показаха своята социална ангажираност с помощта си за това хората в неравностойно положение да могат също да бъдат активни и да се занимават с физически упражнения.

Сподели

Заедно събрахме 4 565 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3281 382 84 10 лв. 90 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Природен парк „Витоша“ е най-посещаваната защитена територия в България с над 3 милиона души посетители годишно.

Голяма част от тези посетители са хора с увреждания поради което е необходимо адаптирането на райони от парковата територия за техните нужди.

Изградените в близкото минало съоръжения, годни за ползване и от хора с увреждания, вече са унищожени от вандали.

letter Кампанията цели да подобри качеството им на живот, да подпомогне физическата и психическа дееспособност, социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот.