17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS MEDIA – Младежка медийна група

Кампанията е стартирала на: 23.01.2018
DMS MEDIA – Младежка медийна група
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 0 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 35 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS MEDIA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS MEDIA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кои сме ние

Фондация „Звезден старт на таланти“ е регистрарана през 2003г. по закона за ЮЛНЦ в обществена полза. Още от създаването си фондацията работи изцяло в областта на детските и младежки дейности за изява на талантливи деца и младежи в областта на изкуствата, като организира и подпомага провеждането на конкурси и фестивали в страната; неформално обучение на млади музикални и танцови дарования и такива в неравностойно положение и техните публични изяви; подпомага обмена между млади дарования от България, както и от други страни на Европейския съюз; извършва благотворителна дейност, насочена към  подкрепа на младите дарования, развива доброволчеството в България.

През 2017г. създадохме ФБ страница „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“, където започнахме да отразяваме младежки събития и да популяризираме талантливи младежи.

Създадохме два младежки клуба: „КЛУБ НА ЖУРНАЛИСТА- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ и КЛУБ „МЛАД КОРЕСПОНДЕНТ- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“. В тях членуват младежи с интереси към журналистиката и медийното отразяване. Целта  за създаването на тези клубове е да подкрепяме професионалното ориентиране и развитие на членовете на клубовете.

Изненадани бяхме от огромния интерес към публикациите на членовете от двата клуба. Това наложи разширяване на дейността и създаване на онлайн медийната платформа „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА. Тя представлява информационен сайт за  популяризиране на младежки дейности и инициативи; талантливи младежи в областите изкуство, наука и спорт; младежи развиващи свой бизнес; статии с младежка тематика в различни сфери с включени интернет радио и интернет телевизионен канал.

С онлайн медийната платформа „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“ се занимават младежите – доброволци от създадените два клуба.: „КЛУБ НА ЖУРНАЛИСТА- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ и КЛУБ „МЛАД КОРЕСПОНДЕНТ- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ . Създадохме и видео канал в Youtube на  „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“.

Целта

Искаме да насърчим младежите да развиват своите таланти и своята младежка активност, с цел пълноценно оползотворяване на свободното им време и професионалното им ориентиране. За развитието и придобиването на индивидуален облик на „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“ разчитаме да публикуваме преди всичко собствени информационни, музикални и видео материали.

Целта на кампанията „МЛАДЕЖКА МЕДИЯ ЗА ВСИЧКИ“ е набиране на средства за наемане на специализирано техническо снимачно и монтажно оборудване и специализирано помещение-студио за производство на собствена аудио и видео продукция.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

 

 

 

 

 

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS MEDIA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS MEDIA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)