DMS MEDIA – Младежка медийна група
DMS MEDIA

DMS MEDIA – Младежка медийна група

Кампанията е прекратена поради слаба активност. Резултати от началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 0 лв.
  • Събрани през ОББ: 0 лв.
  • Изпратени SMS: 35 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

Фондация „Звезден старт на таланти“ е регистрарана през 2003г. по закона за ЮЛНЦ в обществена полза. Още от създаването си фондацията работи изцяло в областта на детските и младежки дейности за изява на талантливи деца и младежи в областта на изкуствата, като организира и подпомага провеждането на конкурси и фестивали в страната; неформално обучение на млади музикални и танцови дарования и такива в неравностойно положение и техните публични изяви; подпомага обмена между млади дарования от България, както и от други страни на Европейския съюз; извършва благотворителна дейност, насочена към  подкрепа на младите дарования, развива доброволчеството в България.

През 2017г. създадохме ФБ страница „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“, където започнахме да отразяваме младежки събития и да популяризираме талантливи младежи. Създадохме два младежки клуба: „КЛУБ НА ЖУРНАЛИСТА- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ и КЛУБ „МЛАД КОРЕСПОНДЕНТ- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“. В тях членуват младежи с интереси към журналистиката и медийното отразяване. Целта  за създаването на тези клубове е да подкрепяме професионалното ориентиране и развитие на членовете на клубовете.

Изненадани бяхме от огромния интерес към публикациите на членовете от двата клуба. Това наложи разширяване на дейността и създаване на онлайн медийната платформа „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА. Тя представлява информационен сайт за  популяризиране на младежки дейности и инициативи; талантливи младежи в областите изкуство, наука и спорт; младежи развиващи свой бизнес; статии с младежка тематика в различни сфери с включени интернет радио и интернет телевизионен канал. С онлайн медийната платформа „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“ се занимават младежите – доброволци от създадените два клуба.: „КЛУБ НА ЖУРНАЛИСТА- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ и КЛУБ „МЛАД КОРЕСПОНДЕНТ- АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ . Създадохме и видео канал в Youtube на  „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“.

Целта

Искаме да насърчим младежите да развиват своите таланти и своята младежка активност, с цел пълноценно оползотворяване на свободното им време и професионалното им ориентиране. За развитието и придобиването на индивидуален облик на „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“ разчитаме да публикуваме преди всичко собствени информационни, музикални и видео материали.

Целта на кампанията „МЛАДЕЖКА МЕДИЯ ЗА ВСИЧКИ“ е набиране на средства за наемане на специализирано техническо снимачно и монтажно оборудване и специализирано помещение-студио за производство на собствена аудио и видео продукция.

 

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията