17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS STEP – Сингъл Степ

Кампанията е стартирала на: 16.01.2018
DMS STEP – Сингъл Степ
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 132 лв.
 • Събрани през ОББ: 245 лв.
 • Изпратени SMS: 271 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 37 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 13 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS STEP Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS STEP на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)

Кои сме ние

Иван Димов е инвестиционен банкер, дълги години живее и работи в САЩ и Австралия. Той се завръща в България и основава “Сингъл Степ” с мисията да подкрепи ЛГБТИ младежите и техните семейства в трудния процес на самоосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им ориентация. За да покаже, че влага цялото си сърце в каузата и за да набере средства за фондацията, през 2016 г. Иван избягва 12 маратона за 12 седмици – общо 506,3 км в градове из Европа – и набира над 20 000 лв. Тогава среща Николета Габровска, която напуска дългогодишната си работа, за да помогне на каузата на „Сингъл Степ“ и става изпълнителен директор на фондацията.

Какво правим

“Сингъл Степ” цели да помогне на ЛГБТИ младежите (лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс) в България да бъдат приети – от семействата си, обществото, и от самите себе си. Те искат да пропукат  “балона” на стигмата по ЛГБТИ темата с личен пример и положителни лични истории. Активно работят, за да привлекат множество съмишленици и партньори и по този начин да отворят темата и към хора, които не са част от ЛГБТИ общността, защото вярват, че отдавна е отминало времето за самоизолиране на една общност в себе си.

“Сингъл Степ” вече стартира първата си услуга: онлайн чат на техния сайт, на който младежите от общността могат да получат подкрепа, информация и пренасочване към конкретни консултации. За чата работят 9 млади и ентусиазирани доброволци всеки ден от 20:00 до 23:00 часа – практикуващи психолози и студенти по психология, хора от ЛГБТИ общността. Те са обучени да предоставят подкрепа, информация и кризисна интервенция.

Иван и Николета избират този подход, защото знаят, че младите хора предпочитат да чатят – това им дава анонимност и конфиденциалност, а чат връзката им дава комуникация с жив човек в реално време, което е много важно за този тип подкрепа. Скоро ще предоставят тази услуга и под формата на телефонна линия, насочена към родителите.  И двете услуги са безплатни и достъпни от цялата страна.

Ще основат и общностен център в София, където ще се провеждат индивидуални и семейни консултации, групи за взаимопомощ, изложби, социални събития – място, което не само да бъде “дом” за ЛГБТИ хората, но да бъде с широко отворени врати за всички приятели и съмишленици на общността.

Даряването не е обвързано с онлайн гласуването за петимата финалисти в ПРОМЯНАТА. Дарявайки вие не давате своя глас за някого от финалистите.


Single Step
Who are we – Ivan Dimov lived and worked for many years as an investment banker in the US and Australia. He came back to Bulgara and founded Single Step with the mission to to support LGBTI youth and their families in the difficult process of self-acceptance, coming out and affirming their sexual orientation.  In order to demonstrate his dedication to the cause and in an effort to fundraise for the foundation, in 2016 Ivan completed 12 marathons in 12 weeks – a total of 506.3 km in cities across Europe – raising over €10,000.  Then he met Nikoleta Gabrovska who quit her long-time job to join the Single Step cause, and become the Executive Director of the foundation.

What do we do

Single Step wants to help the LGBTI (lesbian, gay, bisexual, trans and intersex) youth in Bulgaria be accepted – by their families, society in general and themselves. Their goal is to burst the „bubble“ of LGBTI stigma in Bulgaria, utilizing personal examples and positive personal stories.  They actively aim to attract numerous allies and partners, thus also involve people who are not part of the LGBTI community, since they believe that the time of self-isolation of a community has long passed.

Single Step has already launched its first service: an online support chat on their website, where young people from the community can get support, information and referrals to specific consultations.  Nine young and enthusiastic volunteers operate the chat daily between 8:00 pm and 11:00 pm – practicing psychologists, students and people from the LGBTI community.  They have been trained to provide support, information and crisis intervention.

Ivan and Nikoleta have chosen this approach because they know that young people prefer to chat, which gives them anonymity and confidentiality, while connecting to a real person, which is essential for this type of support.  They are planning to launch a hotline targeting parents.  Both services are free and available from all over Bulgaria.

Single Step will also establish a community center in Sofia shortly, where individual and family consultations will be offered, as well as support and peer groups, exhibits, social events – a venue which will not only be a „home“ for LGTBI people, but also have its doors wide open to all friends and allies of the community.

Donating is not connected with the online voting for the five finalists in PROMYANATA. If you donate for one or more of the finalists, this does not mean that you’ve given your vote for them.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.singlestep.bg

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS STEP Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS STEP на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)