17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS MUSIC – МАРГАРИТКА

Кампанията е стартирала на: 16.01.2018
DMS MUSIC – МАРГАРИТКА
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 25 лв.
 • Събрани през ОББ: 10 лв.
 • Изпратени SMS: 542 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 48 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 2 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS MUSIC Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS MUSIC на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

МАРГАРИТКА

Кои сме ние – “Маргаритка” е проект, създаден от Виктория Величкова и Яна Липованска, за да радва и образова най-малките с музика и видео и да помагат на родителите да намерят път към своите деца.

Виктория Величкова е един от най-любимите и популярни български изпълнители, вокалист и текстописец на група “Мастило”. Яна Липованска е професионалист с богат опит в медийния бизнес. Двете с Вики обединяват своите идеи и създават “Маргаритка”, Двете с Вики обединяват своите идеи и създават “Маргаритка”, за да предложат на българските деца и техните родители качествено аудио и видео съдържание на български език. Вики и Яна знаят, че музиката е приятел за децата, техен терапевт и емоционален отдушник, който им дава възможност да изразяват себе си. От друга страна, пеенето и свиренето заедно позволява на всяко семейство да сподели близост и радост.

Какво правим

Компакт диск “Маргаритка” дава нов живот на 11 от най-известните български детски песнички като “Зайченцето бяло”, “Зеленчуци, който не яде“ и „Мама ми купи днес”, изпълнени от някои от най- популярни български музиканти като Любо Киров, Михаела Филева, Белослава, Графа, Орлин Павлов, Мая Бежанска и други. Печалбата от продажбите Вики и Яна инвестират изцяло в създаването на първите по рода си музикални площадки в България. Те дават възможност на всяко дете да се докосне до магията на музиката спонтанно и с любопитство да развива своите психомоторни способности.

“Маргаритка” предлага авторски и висококачествени 3D анимационни клипове, които провокират въображението на малките деца, да ги забавляват и образоват на български. Създават веселите и усмихнати 3D герои Биби, Мими и Маргаритка, които участват във всяко тяхно видео, с идеята децата да ги обикнат, да се припознаят в тях и заедно да научават лесно нови неща. В момента са направени три видеоклипа към песничките от компактдиска, но тепърва предстоят много други видеа с лицата на тримата герои. Те ще учат децата на цифрите, буквите, цветовете, формите, както и  на  всекиднeвни  дейности от детското ежедневие като “миене на зъби”, “хранене”, “заспиване”, “обличане”.

Youtube канал: www.youtube.com/c/МаргариткаБГ

Даряването не е обвързано с онлайн гласуването за петимата финалисти в ПРОМЯНАТА. Дарявайки вие не давате своя глас за някого от финалистите.


Margaritka
Who are we – Margaritka is a project created by Vicktoria Velichkova and Yana Lipovanska with the aim to to entertain and educate the youngest children with music and video, as well as help their parents find a way to their children.

Victoria Velichkova is one of Bulgaria’s favourite and most popular performers – she is the vocalist and text writer of band Mastilo. Yana is a proffesionalist with a rich experience in the media busines. The two of them united their ideas and created Margaritka because they wanted to offer quality audio and video content in Bulgarian. Vicky and Yana know that music is a wonderful friend of children; it is their therapist and emotional outlet, allowing them to express themselves. On the other hand, singing and playing an instrument togehter allows every single family to share their closeness and joys.

What do we do

A CD called Margaritka gives new life to 11 of Bulgaria’s most popular children’s songs such as „Zaychentzeto Byalo“ (The Little White Rabbit), „Zelenchutsi Koyto Ne Yade“ (If You Don’t Eat Vegetables), and „Mama Mi Kupi Dnes“ (My Mum Bought Me Today). Vicky and Ana were able to attract some of Bulgaria’s most popular singers to perform the songs, including Lyubo Kirov, Mihaela Fileva, Beloslava, Grafa, Orlin Pavlov, Maya Bezhanska, etc. Vicky and Yana invest all profited funds in building the first music playgrounds of their kind in Bulgaria. These playgrounds allow every child to touch the magic of music spontaneously and to develop their psychomotor capabilities through curious and fun activities.

Margaritka offers original, high-quality 3D animated videos, stimulating the imagination of young children, entertaining and educating them in Bulgarian. They created joyful and smiling 3D characters such as Bibi, Mimi and Margaritka, who are featured in each of their videos with the idea that children will get to love them and recognize themselves in them, easily learning new things. So far, three videos have been produced for songs in the CD, but many more videos are yet to come featuring the faces of the three characters. They will teach children the numbers, letters, colours, shapes, as well as everyday activities from their lives such as „washing your teeth“, „eating“, „going to sleep“, and „dressing“.

Youtube channel: www.youtube.com/c/МаргариткаБГ

Donating is not connected with the online voting for the five finalists in PROMYANATA. If you donate for one or more of the finalists, this does not mean that you’ve given your vote for them.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.margaritka.bg

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS MUSIC Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS MUSIC на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)