17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS PROMYANATA

Кампанията е стартирала на: 12.01.2018
DMS PROMYANATA
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 0 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 5 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS PROMYANATA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS PROMYANATA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)

Кои сме ние

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя има за цел да подобри живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца.

Какво правим

Вече четвърта поредна година в рамките на ПРОМЯНАТА организираме национален конкурс за социални предприемачи. В него могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица – единственото условие е да са намерили иновативно решение  как да постигнат промяна в живота на възможно най-много деца=

Всяка година чрез конкурса избираме петима обещаващи социални предприемачи, които стават част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период от една до пет години. В Инкубатора те получават финансиране, обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални предприемачи и медийна подкрепа.

Сред финалистите в първите три издания на ПРОМЯНАТА са някой от най-разпознаваемите социални предприемачи в България като Враца Софтуер Общество, LoveGuide, Социалната Чайна, Заслушай се и още 9 страхотни организаци. Те създават реална промяна в България в сферите: иновативно образование, достъп до пазара на труда за младежи от уязвими групи, подкрепа за деца със специфични нужди и увреждания, деца от маргинализирани общности. Само за 2017 година те са подкрепили над 25 000 деца от цяла България.

От 16 януари до 5 февруари можете да гласувате за своя фаворит сред новите петима финалисти в ПРОМЯНАТА Живот на Килограм, Маргаритка, Оле Мале, Single Step и MindHub на сайта на ПРОМЯНАТА.

Всички дарени средства за ПРОМЯНАТА ще бъдат използвани за подкрепа, финансиране и обучения за социалните предприемачи – финалисти в инициативата. Дарявайки, вие подкрепяте социалните предприемачи в тяхната мисия да помагат на все повече деца в България да развиват своя потенциал.


PROMYANATA

Who are we – PROMYANATA is the biggest socially responsible initiative of Nova Broadcasting Group, which is done in partnership with Reach for Change Bulgaria. It aims to improve the life of children in Bulgaria by searching for motivated social entrepreneurs and helping them achieve their goals for the better future of Bulgarian children.

What do we do – It’s been four years since PROMYANA is organizing a national competition for social entrepreneurs. Both physical and legal entities can apply for the competition. There is only one condition – to find an innovative way to benefit the life of as many children as possible.

Every year we choose the five most promising social entrepreneurs and they become a part of the Incubator of PROMYANATA for a period of time from 1 to 5 years. In the Incubator they receive financing, training, consultations with business mentors, access to the international web of social entrepreneurs and media support.

Some of the previous finalists of PROMYANATA such as Vratsa Software Community, LoveGuide, The Social Teahouse, Listen up and 9 other wonderful organizations are among the most recognizable social entrepreneurs in Bulgaria.  They are creating real change in Bulgaria in the following spheres: innovative education, access to the job market for the youth in vulnerable groups, support for children with specific needs and disabilities, children from marginalized communities are one of the most recognizable social entrepreneurs in Bulgaria. In 2017 they supported more than 25 000 children in Bulgaria.

From the 16th of January to the 5th of February you can vote for your favorite finalist from all five in PROMYANATA – Zhivot na Kilogram, Margaritka, Ole Male, Single Step and MindHub on the website of PROMYANATA.

All donations for PROMYANATA will be used for support, financing and training of social entrepreneurs – finalists in the initiative. By donating, you help social entrepreneurs accomplish their mission to support more children in Bulgaria in order to develop their potential.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Уеб адрес: www.nova.bg/promyanata

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS PROMYANATA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS PROMYANATA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)