17 777

Единен Дарителски Номер

Въпроси и отговори

Искам да направя дарение за DMS кауза по банкова сметка?

Можете да направите дарение в подкрепа на кауза от DMS по посочената банкова сметка:

Получател: Сдружение Български дарителски форум

Банка:  Обединена Българска Банка

IBAN: BG06UBBS80021026072940

BIC UBBSBGSF

основание на превода : „Дарение за ДМС …. (кодовата дума на кампанията)“, например „Дарение за DMS NIKI“


Сдружение „Български дарителски форум“ е администратор на DMS. Всяка дарителска кампания получава 95% от получените за нея онлайн или чрез банков превод дарения. Останалата сума покрива техническото и административно обслужване на дарителската платформа.


Дарителите, които желаят да получат договор и удостоверение за дарение, направено чрез банков превод към горната сметка, могат да изпратят заявка до Ирина Цветкова на адрес: irinatsvetkova@dfbulgaria.org.

Обработка на лични данни съгласно Общ регламент за защита на личните данни

От 25 май 2018 г. започва прилагането на новия общоевропейски регламент за защита на личните данни, който ще засили правото на физическите лица на защита на личните данни, като по този начин отразява същността на защитата на данните като основно право на Европейския съюз.

С регламента се въвеждат нови изисквания за прозрачност към вече съществуващото законодателство – засилени права на информация, достъп и изтриване (право „да бъдеш забравен“), като същевременно мълчанието или липсата на действие вече няма да се разглеждат като валидно съгласие и ще се изисква ясно утвърдително действие за изразяване на съгласие. Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation, ОРЗД)

Всички дарители, които искат да получават информация за развитието на дарителските кампании, могат да се заявят през формата за обратна връзка и запитвания в секция Контакти. Онлайн дарителите могат да заяват желанието си да получават информация и да сключат договор за дарение чрез екран в сайта, последна стъпка от процеса на онлайн дарението.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В DMS

Стартиране на абонаментно дарение с SMS

1. Дарителят може да се абонира само за 1 (една) кампания, която може да избере от сайта www.dmsbg.com като изпрати еднократен SMS за избраната кампания с текст „DMS + кодова дума на латиница“ към номер 17 777 за трите мобилни оператора (номерът се изписва слято „17777” в дарителския SMS).

2. Системата ще върне отговор за направеното дарение и ще попита дарителя дали желае да се абонира за тази кампания.

3. В рамките на 3 часа след получаване на отговора от системата, дарителят трябва да върне потвърждаващ SMS с текст на латиница „DA“, с който дава изрично съгласие да бъде абониран.

4. Ако дарителят реши да се абонира на по-късен етап за същата или друга кампания, е необходимо да изпрати отново еднократен SMS за избраната от него кампания.

5. След като потвърди съгласието си, дарителят е абониран за редовно месечно даряване. Стойността на абонамента е 2 или 5 лева. ДДС не се начислява.

6. Първоначалният абонамент е за 2 лв. Преминаване към абонамент от 5 лв. е възможно след третото плащане на абонамента, като всеки абонирал се за месечно дарение получава покана чрез sms да избере по-голямата сума от 5 лв. за следващия месец. Поканата за преминаване към 5 лв. абонамент се получава периодично (през 2 месеца) от всеки ползвател на абонамент от 2 лв.

7. Услугата за sms абонамент е достъпна за абонати по договор с Теленор, Виваком и M-тел.

8. Всеки абонат може да се абонира с sms само за 1 (една) кампания. При избор на абонамент за нова кампания, стария абонамент се прекратява автоматично.

9. Възстановяване на предишен абонамент – трябва да бъде изпратен еднократен sms от 1 лв. към избраната кампания и след получаване на обратното съобщение да се премине отново към абонамент от 2 лв.

Прекратяване на абонаментно дарение

Абонаментните дарения нямат определен срок и приключват при отказ от страна да дарителя да продължи да дарява по този начин. За да прекрати абонамент е необходимо да изпрати sms с текст STOP на латиница към номер 17 777. Ще получи потвърждаващ sms за преустановения абонамент.

Абонаментът се прекратява автоматично и когато дарителят избере да се абонира за друга кауза. За да се върне към стария си абонамент, дарителят трябва да изпрати еднократен sms за избраната кауза, да получи обратен sms  с покана да заяви абонамент от 2 лв. и да изпрати обратно DA. Дарителят не може да има повече от един sms абонамент към DMS.

Абонаментът се прекратява автоматично и при приключване на кампанията в DMS. В този случай ще получи sms, който информира за края на кампанията и резултатите от нея.

Има ли информация за sms абонаментите на дадена кампания?

Актуалните бройки sms абонаменти за всеки месец ще намерите в секцията Отчети/Месечни справки (pdf).  Броячът в профила на кампанията показва с натрупване всички направени sms абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца. Тъй като абонаментите са много динамични и често се прекъсват от дарителите, които се насочват към други каузи или просто спират подкрепата си, в онлайн брояча има допълнителна информация за активните абонаменти към текущия месец.

abonamenti dms

Може ли да се изпраща sms от чужбина към 17777?
От чужбина не може да се изпращат дарителски смс-и към номер  17 777. Единният дарителски номер се обслужва от трите български оператора само на територията на България.
От чужбина обаче може да се дари за кампания през профила й в сайта (за потребителите на epay.bg или директно с банкова карта чрез ПОС на ОББ, без значение на вида валута).
online buttons dms
Как се изплащат даренията към кампаниите?

Кампаниите получават веднъж месечно банков превод с общата сума от изплатени към мобилните оператори sms-и и онлайн дарения през сайта. Изплащането на sms-ите започва след втория месец от старта на кампаниите, поради необходимостта от изчакване на срока за плащане на месечните сметки от абонатите на мобилните оператори. Онлайн даренията се изплащат за предходен календарен месец.

Пример: – през месец декември 2016 всяка кампания е получила превод, който включва изплатени sms-и за месец октомври 2016 и онлайн даренията от месец ноември 2016. Бройките на sms-ите за всяка кампания през съответния месец са публикувани в Отчети/Месечни справки, както и онлайн даренията, направени през дарителските бутони на epay.bg  и ПОС на ОББ.

Важно: – бройките на изпратените sms-и може да не съотвестват на изплатените суми, което се дължи на неплатени сметки от страна на абонатите на мобилните оператори.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

 

Какво трябва да знаем, ако планираме лечение в ЕС?

Съгласно правото на ЕС имате право да търсите лечение в други страни от ЕС при определени обстоятелства. Преди да направите това, трябва да се информирате в детайли за обхвата и ограниченията на вашите права и за процедурите, които трябва да следвате.

Научете повече за:
правото ви на планирано лечение в чужбина 
как да откриете болница в чужбина, където можете да получите необходимото ви лечение
как да се справите с разходите и възстановяването им след планирано лечение в чужбина 
къде да намерите повече информация

Всяка държава-членка определя една или няколко национални точки за контакт за трансгранично здравно обслужване – в България това е бъде НЗОК. Точките за контакт ще се консултират с пациентските сдружения, изпълнителите на здравни услуги и здравноосигурителните институции. Те ще са отговорни за предоставянето на информация на пациентите относно техните права, когато решат да се възползват от трансгранично здравно обслужване. Гражданите ще получат и координатите на националните точки за контакт в другите държави-членки.

Държавата-членка по мястото на лечение организира и осигурява здравното обслужване. Тя е отговорна за гарантиране на качеството и безопасността на предоставеното здравно обслужване чрез прилагането на контролни механизми. Тя отговаря и за защитата на личните данни, и прилагането на принципа за равно третиране на пациенти, които не са граждани на страната. Националната точка за контакт в държавата-членка по място на лечение е длъжна да предостави на пациентите необходимата информация.


Полезна информация от сайта на НЗОК:

Провеждане на планово лечение в ЕС по реда на регламентите за координация на системите за социална сигурност и по реда на директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Правила за дейността на комисия за планово лечение в ЕС с S2 и по реда на Директива 2011/24/ЕС
Заявление за провеждане на планово лечение в ЕС за сметка на НЗОК
Заявление за предварително разрешение за възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване в ЕС
Правила за дейността на комисията за възстановяване на заплатени разходи за лечение в ЕС
Заявление за възстановяване на заплатени разходи за лечение в ЕС
Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
НАРЕДБА № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

В какъв срок издавате удостоверение за дарение?

Удостоверение за дарение издаваме веднага след сключване на договор за дарение с дарителя. Всички дарители, които са подали заявка за удостоверение за дарение през текущия месец, в началото на следващия месец получават на имейла си покана да изпратят личните си данни, за изготвяне на договор за дарение.
Често пъти дарителите имат повече от едно дарение през съответния месец към различни кампании, които могат да бъдат обхванати в едно удостоверение. Предпочитан вариант от дарителите е да им изготвяме удостоверение за направените дарения за цяла календарна година, достатъчно е всеки път да попълват онлайн заявката за сключване на договор при онлайн дарение от сайта ни или да поискат удостоверение на irinatsvetkova@dfbulgaria.org.
Дарителите, които не желаят да сключат договор за дарение, не могат да получат удостоверение за дарение.

Мога ли да получа удостоверение за направено дарение?

Да, можете да получите удостоверение за всяко направено от вас SMS или онлайн дарение в полза на избрана кауза от DMS.

При даренията, извършени през epay.bg  или виртуалния ПОС на ОББ, дарителят получава запитване дали желае да сключи договор да направеното от него дарение. Желаещите въвеждат имена и актуален имейл, след което ние се свързваме с тях.

В случай че не сте се възползвали от този механизъм, можете да изпратите заявка за сключване на договор и издаване на удостоверение за дарение до  Ирина Цветкова: irinatsvetkova@dfbulgaria.org  - необходимо е да ни изпратите вашите имена и телефон за обратна връзка.

 

Мога ли да получа данъчни облекчения за дарението си?

Да, по Законa за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) всеки дарител има право да приспадне до 5% от годишната си данъчна основа, когато направи дарение.
- БДФ сключва договор с дарителя и издава удостоверение за дарение направено чрез SMS или чрез ПОС терминал на ОББ или системата на ePay през бутоните за дарение в сайта на DMS.
- Необходимо е да докажете дарението си с фактура от мобилните оператори или с извлечение за направено онлайн дарение в  DMS, както и да ни изпратите своите данни.
- В случай че в процеса на даряване през epay  или ПОС на ОББ сте отговорили положително на запитването желаете ли договор за дарение, не е необходимо да изпращате извлечение за направеното онлайн дарение. Ние имаме вашата заявка и ще се свържем с вас.

Данъчни облекчения за юридически лица

Ако имате други въпроси, свържете се с нас на: 02 951 59 78 или пишете до - irinatsvetkova@dfbulgaria.org.

Мога ли да получа информация кои са дарителите за моята кампания?

DMS не разпространява пред трети лица лична информация за дарителите. Всички получени лични данни на дарилите през DMS остават само за служебно ползване.

Защо да използвам DMS, вместо да се договаря директно с операторите?

- DMS позволява бърз отговор на подадени заявки за набиране на средства, защото разполага със специално създадена и бързо функционираща система за оценка на кандидатурите.

- DMS дава възможност за достъп на неограничен брой кампании по едно и също време.

- DMS гарантира проверката на кандидатстващите организации и физически лица и предоставя обратна връзка на дарителите за набраните средства и начина на тяхното изразходване.

Колко време продължава една кампания в DMS?

Първоначално всяка кампания със собствена кодова дума е активна в продължение на 3 месеца. След това, ако има нужда от допълнителни средства, може да бъде продължена. При набиране на по-малко от 300 лева за период от 3 последователни месеца, кампанията автоматично се прекратява.

Кампаниите в системата трябва да са активни, публични и да намират съмишленици и дарители, както и да доказват адекватно изразходване на получените дарения.

Как можем да сме сигурни, че с даренията не се допускат злоупотреби?

Експертите на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ проверяват регистрационните документи и декларации на организациите, както и документите на физическите лица.

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Български дарителски форум осигуряват събирането на отчети и финансови документи за изразходването на средствата от кампаниите, включени в DMS. Тези отчети се проверяват за коректност и целесъобразност на извършените разходи.

ФПББ и БДФ информират дарителите, като публикуват резултатите от кампаниите на Интернет портала на DMS.

Отчетите на кампаниите се представят във формат, зададен от експертите на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и се придружават от финансови документи, снимки и други материали. Кампании с незадоволителни резултати се прекратяват.

 

Кой носи отговорност за осъществяването на кампаниите?

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Български дарителски форум носят отговорност за включените кампании и адекватното, навременно информиране на дарителите за набраните средства и резултатите.

Организаторите на кампаниите носят отговорност за реализиране на кампанията и за изразходването на средствата съгласно българското законодателство.

Как се взимат решенията за включване на кампаниите в DMS?

Всички кампании, които отговарят на критериите за включване, могат да набират средства чрез DMS. След предоставянето на необходимите за кандидатстване документи, те се разглеждат от експертитена Фондация BCause.  При необходимост Фондация BCause и БДФ подпомагат кампаниите в процеса на подготовка на техните документи. Екипите преглеждат документите на организацията спрямо критериите за включване, удостоверяват реалнали е исканата сума и набират експертиза, ако е необходима в случаите на лечение на физически лица или спрямо спецификата на кампании на организации и институции.

 

Проверката трябва да покаже:

 

За организации:

-          организацията е коректно регистрирана;

-          има право да формира приходи от дарения

-          спазва етични съображения

-          има добра репутация

-          няма задължения към държавата;

-          очакваната сума е реална;

-          има вътрешен контрол

-          не съществуват отделени средства в държавния и местните бюджети за същата цел

-          има капацитет да планира и проведе кампанията

-          предвижда отчетност на набраните средства

-          организацията спазва съществуващите изисквания за строителство/ремонт на публични сгради; интервенция в паметници на културата, предоставяне на социални, здравни или образователни услуги

 

За физически лица:

-          Нуждата от предлаганото лечение или друга медицинска интервенция е удостоверена документално от лекари;

-          Исканата сума е реална и доказана с оферти от лечебни заведения или проформа фактури;

-          Няма други източници за покриване на лечението/ интервенцията, включително е отказано финансиране от Фонд за            лечение на деца, Комисия за лечение в чужбина или системата на националното здравно осигуряване.

-          Средствата не се отнасят за възстановяване на осигурителни права към НЗОК или покриване на други задължения на             лицето, което е бенефициент на кампанията.

-          Не се приемат договори за дарителски сметки, в които няма клаузи за безсрочно целево изразходване на даренията,     както и договори с режим на обслужване, допускащ трансформирането на дарителските сметки в обикновени разплащателни без контрол на разходите по тях.

След тази процедура кампаниите се одобряват от Съветническия Борд на DMS. Бордът потвърждава съответствието с критериите, плановете за комуникация на кампаниите и оценява дали планираното популяризиране е достатъчно и адекватно, за да има шансове кампанията да набере исканата сума или значителна част от нея.

 

Бордът работи на доброволен принцип и негова основна цел е да подпомага кампаниите в постигането на техните цели.

DMS ангажира ли се с популяризиране на благотворителните кампании?

Всеки участник в DMS (физическо лице или организация) сам избира и осигурява каналите и методите за комуникация и популяризиране на кампанията. Ако има нужда от конкретен съвет, експерти от организациите или членове на DMS Борда му помагат.

DMS представя активните кампании единствено чрез своя Интернет портал (www.dmsbg.com). Всеки месец там може да намерите актуална информация за нови, настоящи и приключили кампании.

Какви кампании могат да бъдат включвани в DMS?

В DMS могат да бъдат включвани:

- Кампании на граждански организации, читалища, църковни настоятелства и други организации и публични институции, които отговарят на критериите за включване. Организациите, които предлагат кампании за включване в DMS, трябва да бъдат легитимни организации, които нямат неиздължени плащания към държавата и могат да докажат, че в тяхната история няма случаи на злоупотреба с финансова помощ и дарения.

- Кампании в помощ на физически лица, които имат нужда от средства за лечение, лекарства или други медицински процедури, които не се поемат от държавата. DMS не е платформа за социална подкрепа на физически лица, а само за възрастни и деца, които се нуждаят от лечение.

DMS включва само кампании, чиято визия и послание уважават човешките права и достойнство и не представляват обида на малцинствена, религиозна, етническа или друга основа.

 

В какъв срок се отговаря на подадена кандидатура за откриване на кампания в DMS?

Предложенията за кампании получават отговор в рамките на 3 седмици след подаването на необходимите документи за кандидатстване.

За това време кандидатурите се проверяват от експертите на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и се представят на Съветническия Борд на DMS.

DMS има кратка процедура за включване на кампании, които набират средства за спешни случаи като природни бедствия и хуманитарни кризи. При използване на кратката процедура, кампаниите получават отговор в рамките на 7 дни от подаването на попълнен формуляр за кандидатстване.

Какво става с погрешно изпратените SMS?

Всички получени дарителски SMS (DMS) се подлагат на автоматична обработка в система за отчитане, която гарантира, че вашето коректно направено дарение достига до избраната от вас кампания, дори в случай на допусната елементарна грешка в текста на съобщението. Елементарни грешки са например въвеждането на текст без интервал (напр. DMSOrel), объркването на малки и големи букви (напр. dmsorel, DMsoREL и др), разпознаваемо различно изписване на кодовата дума (напр. DMS REL).

Ако въведеният текст на дарителския SMS не може да бъде разпознат след автоматичната обработка (поради липса на въведена кодова дума, изписване на кирилица, въведена кодова дума на вече приключила кампания и др.), вашето дарение се отнася към “общ фонд” на неразпознаваемите грешни дарителски SMS.

Общият фонд на неразпознаваемите грешни дарителски SMS  се разпределя всеки месец между активните кампании в съответното процентно съотношение. Така например, ако кампания с код OREL e получила 30% от всички правилно изпратени дарителски SMS  през съответния месец, същата кампания получава и 30% от дарителските SMS,  попаднали в общия фонд.

Колко струва дарителският SMS?

- За абонати по договор с Теленор, VIVACOM и Мtel цената на един еднократен дарителски sms е 1 (един) лев, като ДДС не се начислява.

- Стойността на месечния абонамент е 2 (два) или 5 (пет) лева, като ДДС не се начислява за абонатите с договор. Един абонат може да има само един активен абонамент.

- За потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС, а месечния абонамент  е 2,40 лв. или 6 лв.

Как мога да даря чрез SMS?

За да дарите чрез SMS трябва да знаете уникалната кодова дума на кампанията, която искате да подкрепите.

Списък на уникалните кодови думи можете да намерите на Интернет портала на DMS (www.dmsbg.com) или да получите от организаторите на съответната кампания.

След като разбере кодовата дума на избраната от Вас кампания, трябва да изпратите SMS с текст на латиница DMS KODOVA DUMA на номер 17 777 (за абонати на Tеленор, VIVACOM и Mtel).

Даренията чрез SMS могат да са:

- Еднократни дарения:

Еднократното дарение се извършва чрез изпращането на sms с текст „DMS и кодова дума“ на латиница към номер 17 777 за трите моблини оператора.

Стойността на 1 sms при еднократните дарения е 1 лев за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и Mtel като ДДС не се начислява.

За потребители на предплатени услуги на трите оператора цената на 1 sms е 1,20 лева, като в нея е включен ДДС.

Един абонат може да изпраща неограничен брой еднократни дарителски sms.

- Абонаментни дарения:

Абонаментните дарения позволяват на абонатите на Теленор, VIVACOM и M-Tel да даряват дългосрочно за избрана от тях кампания. При абонаментното дарение всеки месец към сметката на абоната се начислява стойността на дарението за избраната кампания.

Редовното месечно даряване с sms към трите мобилни оператора  е в  размер на 2 лв. или 5 лв.без ДДС за абонати по договор и в размер на 2,40 лв. или 6 лв. с включен ДДС за притежателите на предплатени карти.

Всеки абонат може да се абонира само за 1 кампания, независимо дали има договор с оператор или ползва предплатена карта.

Стартирането на абонаментното дарение става при изричното съгласие на дарителя, изразено чрез изпращане на потвърждаващ sms към номер 17 777.

Абонаментните дарения нямат определен срок и приключват при отказ от страна да дарителя да продължи да дарява по този начин.

Отказът става чрез изпращането на sms към номер 17 777, с текст „stop“ на латиница, с който абонатът декларира, че се отказва от абонамента.

Абонаментът спира автоматично и с приключване на кампанията, която абонатът подкрепя.

Услугите Еднократно дарение и Абонаментно дарение са само за територията на България и само за абонати на българските оператори.

За реален акт на дарение се счита плащането на дарителските sms към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.

Колко получават кампаниите?

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Останалата сума покрива техническото обслужване на дарителската платформа, поддръжка и обслужване на кратък номер 17 777, невзетите плащания от страна на мобилните оператори от некоректни абонати, административните разходи по DMS.

Кампаниите получават веднъж месечно превод с общата сума от изплатени смс-и и онлайн дарения. Изплащането на смс-ите започва на втория месец от старта на кампаниите, поради необходимостта от изчакване на срока за плащане на месечните сметки от абонатите на мобилните оператори. Онлайн даренията се изплащат на база предходен календарен месец.

Системата гарантира, че никой от участващите партньори не формира печалба от изброените механизми за даряване.

Невзети плащания:

- Сумите, които мобилните оператори не превеждат към съответните кампании, в случаите, когато абонати, изпратили дарителски sms, не платят своите сметки за месеца, в който са изпратили sms в подкрепа на кампаниите.

- За реален акт на дарение се счита плащането на изпратените дарителски sms към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.

Разходи по дарителската платформа DMS::

- Техническо обслужване и поддръжка на кратък номер 17 777 за трите мобилни оператора;

- Техническо обслужване и поддръжка на системата за активиране и отчитане на дарителките SMS от страна на “Тера Комюникейшънс” АД;

- Разходи по поддръжка на Интернет портала на DMS;

- Административни разходи;

- Банкови такси за преводите на набраните суми към съответните кампании;

- Изготвяне и разпространение на рекламни материали, които обясняват механизма на DMS и предоставят информация на дарителите за активните кампании;

- Изготвяне на подробни отчети за финансовите постъпления;

- Подкрепа за кандидатстващите кампании в подготовката на документи;

- Проверка от страна на външни независими експерти на истинността и верността на кандидатурите на кампаниите на организации, институции и физически лица;

- Проверка на истинността и верността на финансовите отчети за изразходваните средства.

Кога се прекратява една кампания?

Кампания в ДМС се прекратява:

- При изтичането на срока на договора.
- При достигане на необходимата сума.
- При промяна на обстоятелствата, които водят до невъзможност за осъществяване на целта на кампанията.
- При промяна на целта на кампанията.
- При набиране на по-малко от 300 лева за период от 3 последователни месеца.
- При неспазване на изискванията за текущо информиране.
- При неспазване на изискванията при отчитането.
- При липса на връзка с титуляра.
- В случай на преждевременното прекратяване на кампанията поради промяна в обстоятелствата, които водят до невъзможност за осъществяване на целта на кампанията, набраните средства се пренасочват към Общ фонд за пропорционално разпределение.