17 777

Единен Дарителски Номер

Всички Кампании

Вкусната градинка – уроци от природата за всички! DMS GRADINA

Вкусната градинка – уроци от природата за всички! DMS GRADINA

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Мисията на Фондация "ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие" е да подкрепя хармоничното израстване на личността и устойчивото развитие на общностите. Нашите усилия са насочени към децата, младите хора и техните общности. Ние разработваме и прилагаме иновативни методи за солидарна подкрепа и усойчиво развитие на общностите чрез силата на екосистемния дизайн, неформалното образование, изкуството и доброволчеството, за да се научим да създаваме, да учим през целия си живот, и да живеем заедно създавайки един по-добър и усмихнат свят за всички. Интересът към създаване на

(20.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
Осиновяването – сбъднато семейство! DMS OSINOVEN

Осиновяването – сбъднато семейство! DMS OSINOVEN

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ вдъхновява хората да преодоляват стереотипите, свързани с осиновяването, които са насаждани с поколения. Това са устойчиви нагласи, които често пъти са в основата на дискриминационно отношение. Осиновяването е дълъг процес, в началото на който обикновено стои травма. Преодоляването й се нуждае от целенасочено и професионално подпомагане. За целта сме изградили групи за взаимопомощ, осъществяваме проучвания, създаваме текстови и видео материали. Осъществяваме две обществено значими събития през годината - Национални информационни седмици за осиновяването и Щъркелов ден. Ние

(20.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
DMS BODK – Да популяризираме доброволното кръводаряване в България!

DMS BODK – Да популяризираме доброволното кръводаряване в България!

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Кръвта няма аналог, а от нея зависи животът на повече от 600 човека в България всеки ден! Малко хора реално знаят или се замислят колко много кръв е нужна ежедневно – за пострадалите от катастрофи, за нуждаещите се от операции, за онкоболните, за хората с изгаряния, за страдащите от различни заболявания, за нуждаещите се от трансплантация и още много други...Кръводарителите у нас са по-малко от

(19.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
DMS GENA – Да запазим родната къща на Гена Димитрова!

DMS GENA – Да запазим родната къща на Гена Димитрова!

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Като млада певица, Гена Димитрова е имала шанса да получи стипендия и да се обучава в Школата на Миланската Скала. Така стартира голямата й кариера. До последно тя всячески и с безкрайна отдаденост подпомагаше млади оперни певци. Тя знаеше колко е важна помощта за младия певец. Мисията на фондация "Гена Димитрова" е да продължим да работим в тази насока и по този начин нейното духовно наследство да се разраства. Пътят на Гена Димитрова може да бъде пример за всеки млад

(19.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
DMS SMISAL – Да върнем смисъла в училище!

DMS SMISAL – Да върнем смисъла в училище!

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! В дванадесетгодишната си работа с над 200 училища, Център за приобщаващо образование наблюдава тенденция на задълбочаваща се демотивация за учене сред децата в прогимназиален етап. Тази тенденция е още по-силно изразена в районите с висока безработица и ниско образование на родителите. Липсата на подкрепяща среда извън училище, съчетано с остарели и скучни методи на преподаване не осигуряват стимулираща среда за развитие на децата и те отпадат от учебния процес. Затова разработихме иновативна програма за работа с деца от шести клас „С поглед в

(19.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
DMS KARIN DOM – „Център за семейно-медиирана интервенция“ – иновативна услуга за деца със специални нужди и техните семейства

DMS KARIN DOM – „Център за семейно-медиирана интервенция“ – иновативна услуга за деца със специални нужди и техните семейства

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Фондация Карин дом е създадена в град Варна от българския дипломат и филантроп г-н Иван Станчов преди повече от 22 години. Заедно с малък екип отдадени специалисти, той създава Карин дом като място за професионална подкрепа в уютна обстановка и със сърдечно отношение. Специалистите на Карин дом са едни от първите в страната, които работят по иновативни образователни, социални и терапевтични практики, благодарение на професионалисти от цял свят, които обучават екипа ни на най-съвременните терапевтични методи. Годишно Карин

(19.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
„ТЯ – в още 3 български града“ DMS TIA

„ТЯ – в още 3 български града“ DMS TIA

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Чрез програмата ни 'Академия Екатерина Каравелова' ние сме се посветили на овластяването на момичета и жени, като разработваме различни социални платформи и обучения, с които момичетата и жените стават по-уверени в способностите си, за да изразяват мнението си, да преследват целите си и да адресират проблемите на техните общности. 'Тя в …' е социална платформа, която всеки месец дава възможност на момичета и жени с различни истории и в различни професионални сфери да

(19.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
DMS PLATO – Джаз-фест „Джаз под звездите на Деветашкото плато“

DMS PLATO – Джаз-фест „Джаз под звездите на Деветашкото плато“

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Идеята за този необичаен, некомерсиален джаз – фест се роди, докато умувахме какво да направим, така че малките, почти забравени села в Деветашкото плато да се съживят и одухотворят, вместо бавно и тихо да замират. Търсехме начин районът да стане привлекателен за хора с усет към природата и културата. Също така – местните жители да се радват на богат социален и културен живот и на възможности за препитание. Когато преди 4 години се захванахме с първото му издание, никой не предполагаше мащабите, които фестивалът ще

(19.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
DMS ZA DECATA – Изграждане на Комплекс за деца и младежи с проблеми в развитието

DMS ZA DECATA – Изграждане на Комплекс за деца и младежи с проблеми в развитието

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Сдружение „За Децата-2017“ в обществена полза има за цел създаване на подходяща среда, необходима за пълноценното развитие на всяко дете с увреждане, предоставяща подходящи условия за индивидуалното му развитие, съобразно индивидуалните му потребности. Важно е и да се работи за подпомагане на семействата на всяко дете за преодоляване на социалната изолация, чрез успешната му адаптация и включване в социално-обществения живот, както и подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на всяко дете, което ще доведе до повишаване качеството на живот на

(18.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
DMS IGRAY – Играй и твори с нас!

DMS IGRAY – Играй и твори с нас!

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“! Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбрeчни заболявания“ e създадено през 2010 от родители на деца с бъбречни увреждания. Реализираме дейности, чрез които да подкрепим семействата и децата в болничните заведения и извън тях, да инициираме законодателни промени, чрез които да бъдат подобрени мерките по превенция на бъбречните заболявания, да популяризираме трудностите и потребностите на децата с бъбречни увреждания, с основна цел да подобрим качеството на живот на малчуганите. Отглеждането на децата с бъбречни увреждания е свързано с чести хоспитализации, операции, интервенции и наблюдения.

(18.03.2019 / Кампании за организации)
Може да дарите чрез:
Зареди още