17 777

Единен Дарителски Номер

Как да кандидатствате

1 Необходимата документация за кандидатстване изтеглете от тук:

 

 1. Формуляр за кандидатстване на физически лица
 2. Декларация за доброволно предоставяне на лични данни

2 Документите се подават:

1) Лично, по пощата или с куриер на адрес:

Фондация „Помощ за благотворителността в България“

София 1000
бул.Витоша 65, ет.2
тел.: (02) 988 00 80; 9811901
факс: (02) 987 15 74

на вниманието на Деси Христова – за допълнителна информация и въпроси: Всеки четвъртък!

2) По електронен път, на електронна поща:

desi@bcaf.org – на вниманието на Деси Христова

 

3 Документите се одобряват:

Документите се разглеждат от експерти на Фондация “Помощ за благотворителността в България” и Български дарителски форум, съобразно критериите за включване в DMS. Съветническият борд на DMS взема решение за включване или отказ. Той се състои от представители на Български дарителски форум и Фондация “Помощ за благотворителността в България”, на мобилните оператори и „Тераком“,  журналисти, PR практици и медийни експерти, общественици.

Кампаниите получават отговор дали са одобрени за влизане в системата в рамките на 3 седмици, след представяне на пълния набор от изискуеми документи.

DMS има кратка процедура за включване на кампании, които набират средства за спешни случаи като природни бедствия, критични случаи на необходимост от животоспасяващо лечение. При използване на кратката процедура, кампаниите получават отговор в рамките на 7 дни от подаването на попълнен формуляр за кандидатстване.

1 DMS PIROGOV – „Малките герои”

Кои сме ние

„Малките герои” е инициатива на Фондация „Америка за България” и партньори, която ще модернизира интериорно детското отделение в болницата, за да го преобрази в място, в което децата и тинейджърите ще се чувстват специални в една адаптирана за тях среда. „Пирогов” е най-големият национален спешен център. Неговите клинични постижения в предоставянето на медицински и хирургически грижи за деца и надграждането на подобренията в детските клиники ще го поставят наравно с водещите детски болници в света.

Screen Shot 2017-03-30 at 10.58.32 AM Screen Shot 2017-03-30 at 10.58.09 AM

Инициативата „Малките герои” е продължение на реално текущата реконструкция на детските отделения, която е финансирана от Министерството на здравеопазването. Интериорното обогатяване ще стане чрез добавяне на един модерен, цветен и образователен компонент и ще се финансира чрез допълнителни средства, предоставени от Фондацията, партньорите на инициативата и DMS кампанията.

Screen Shot 2017-03-30 at 10.57.44 AMЗащо го правим?

Една от каузите на инициативата е да работи за възраждането на добрите традиции във филантропията, които България винаги е имала. „Малките герои” доказва, че неправителствените организации, отговорния бизнес, медиите и всеки един могат да обединят усилия в името на една социално значима кауза.

В инициативата на Фондация „Америка за България” до този момент се включиха IKEA, UniCredit Bulbank, Astra Zeneca, Happy, Академия Градът, Tribal Worldwide, LHSA + DP, Ню Йорк, Walltopia, Hewlett Packard Enterprise, телевизия Bulgaria on Air, телевизия Блумбърг, БНТ.


DMS PIROGOV - “Little Heroes”

“Little Heroes” is an initiative of America for Bulgaria Foundation and its partners to transform the interior of the children’s ward at Pirogov Hospital into a child-friendly environment specifically designed for its young patients.  Pirogov is the largest national emergency center. With the redesign of the children’s wards, Pirogov’s clinical achievements in offering medical and surgical care for children will place the hospital in the company of leading children’s hospitals.

The initiative “Little Heroes” builds upon the current renovation of Pirogov’s children’s wards which is financed by the Ministry of Health. The interior enrichment will add a modern, colorful and educational component and will be financed with additional resources provided by America for Bulgaria Foundation, its partners and the DMS campaign.

“Little Heroes” will encourage the revival of Bulgaria’s generous tradition of philanthropy.  Through the initiative, non-governmental organizations, socially responsible businesses, media and all Bulgarians can unite for an important national cause.

To date, America for Bulgaria Foundation joins with IKEA, UniCredit Bulbank, Astra Zeneca, Happy, City Academy, Tribal Worldwide, LHSA + DP, New York, Walltopia, Hewlett Packard Enterprise, TV operators Bulgaria on Air,  Bloomberg, and BNT to support “Little Heroes” of Pirogov.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

2 Формуляр и ръководство за кандидати

1) Формуляр за кандидатстване

2) Ръководство за кандидати

4 Документите се подават:

 • По имейл на вниманието на Людмила Атанасова:

lucy@bcaf

 • Лично, по пощата или с куриер на адрес:

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ София 1000
бул. „Витоша“ 65, ет.2
тел.: (02) 988 00 80; 9811901
факс: (02) 987 15 74
на вниманието на Людмила Атанасова

5 Критерии за включване:

 •     Коректен правен статут на организацията;
 •     Организацията да може да формира приходи от дарения;
 •     Спазване на етични съображения при подготовката и представянето на кампаниите;
 •     Недопускане на дублиране на средства;
 •     Документи или механизми за вътрешен контрол за изразходване на средствата;
 •     Капацитет за комуникация на кампанията;
 •     Отчетност на набраните средства;

6 Документите се одобряват:

Нужните документи се разглеждат от експерти на Фондация “Помощ за благотворителността в България” и Български дарителски форум, съобразно критериите за включване в DMS. Съветническият борд на DMS взема решение за включване или отказ. Той се състои от представители на Български дарителски форум и Фондация “Помощ за благотворителността в България”, на мобилните оператори и „Тераком“, журналисти, PR практици и медийни експерти, общественици.

Кампаниите получават отговор дали са одобрени за влизане в системата в рамките на 3 седмици, след представяне на пълния набор от изискуеми документи..

DMS има кратка процедура за включване на кампании, които набират средства за спешни случаи като природни бедствия, критични случаи на необходимост от животоспасяващо лечение. При използване на кратката процедура, кампаниите получават отговор в рамките на 7 дни от подаването на попълнен формуляр за кандидатстване.

2 Документите се подават:

 • По имейл на вниманието на Людмила Атанасова:

lucy@bcaf

 • Лично, по пощата или с куриер на адрес:

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ София 1000
бул. „Витоша“ 65, ет.2
тел.: (02) 988 00 80; 9811901
факс: (02) 987 15 74
на вниманието на Людмила Атанасова

3 Критерии за включване:

 •     Коректен правен статут на организацията;
 •     Организацията да може да формира приходи от дарения;
 •     Спазване на етични съображения при подготовката и представянето на кампаниите;
 •     Недопускане на дублиране на средства;
 •     Документи или механизми за вътрешен контрол за изразходване на средствата;
 •     Капацитет за комуникация на кампанията;
 •     Отчетност на набраните средства;

4 Документите се одобряват:

Нужните документи се разглеждат от експерти на Фондация “Помощ за благотворителността в България” и Български дарителски форум, съобразно критериите за включване в DMS. Съветническият борд на DMS взема решение за включване или отказ. Той се състои от представители на Български дарителски форум и Фондация “Помощ за благотворителността в България”, на мобилните оператори и „Тераком“, журналисти, PR практици и медийни експерти, общественици.

Кампаниите получават отговор дали са одобрени за влизане в системата в рамките на 3 седмици, след представяне на пълния набор от изискуеми документи..

DMS има кратка процедура за включване на кампании, които набират средства за спешни случаи като природни бедствия, критични случаи на необходимост от животоспасяващо лечение. При използване на кратката процедура, кампаниите получават отговор в рамките на 7 дни от подаването на попълнен формуляр за кандидатстване.