17 777

Единен Дарителски Номер

Механизми за даряване

Единен дарителски номер (DMS) е платформа за набиране на средства в подкрепа на хора, организации и институции чрез следните механизми:

1) Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17 777

Еднократни дарения

 • Изпратете sms с текст „DMS + кодова дума на латиница“ към номер 17 777 за трите мобилни оператора (номерът се изписва слято – 17777 – в дарителския sms).
 • Цена за еднократно дарение за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и А1: 1 sms е 1 лв. ДДС не се начислява.
 • Цена за потребители на предплатени услуги: 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.
 • Един абонат може да изпраща неограничен брой еднократни дарителски sms.

Абонаментни дарения

 • Услугата е достъпна за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и А1.
 • Всеки абонат може да се абонира само за 1 (една) кампания. При избор на нов абонамент, стария се деактивира автоматично.
 • При абонаментно дарение на клиент по договор към сметката на абоната всеки месец се начислява сумата, посочена от него за избраната кампания. Стойността на абонамента е 2 лв., като след две поредни дарения има възможност да се премине към абонамент от 5 лв. ДДС не се начислява.
 • При абонаментно дарение от предплатена карта към сметката на притежателя на картата всеки месец се начислява сумата, посочена от него за избраната кампания. Стойността на абонамента е 2,40 лв. или 6 лв. с ДДС. Всеки притежател на предплатена карта може да се абонира само за 1 (една) кампания.

Стартиране на абонаментно дарение:

 • Може да се абонирате само за 1 (една) кампания, която може да изберете от сайта www.dmsbg.com;
 • Изпратете еднократен sms за избрана от Вас кампания с текст „DMS + кодова дума на латиница“ към номер 17 777 за трите мобилни оператора(номерът се изписва слято – 17777 – в дарителския sms).
 • Системата ще върне отговор за направеното от Вас дарение и ще ви попита дали искате да се абонирате за тази кампания.
 • В рамките на 3 часа след получаване на отговора от системата Вие трябва да върнете потвърждаващ sms с текст на латиница „DA“, с който давате изрично съгласие да бъдете абониран!  Ако решите да се абонирате на по-късен етап за същата или друга кампания  е необходимо да пратите отново еднократен sms за избраната от Вас кампания.
 • След като потвърдите съгласието си Вие сте абониран и към вашата месечна сметка ще се начисляват 2 или 5 лева, докато не се откажете от абонамента, или докато избраната от Вас кампания не бъде прекратена.

Прекратяване на абонаментно дарение:

Абонаментните дарения нямат определен срок и приключват при отказ от страна да дарителя да продължи да дарява по този начин, или при прекратяване на кампанията.

 • За да прекратите абонамента е необходимо да изпратите sms с текст „STOP“ на латиница към номер 17 777. Ще получите потвърждаващ sms за преустановения абонамент.
 • Абонаментът се прекратява автоматично и при приключване на кампанията в DMS. В този случай ще получите sms, който ви информира за края на кампанията и резултатите от нея.

Услугите Еднократно дарение и Абонаментно дарение са действащи само за територията на България и само за абонати на българските оператори. За реален акт на дарение се счита плащането на дарителските sms към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.

2) Онлайн дарения

През системата на ePay

 • Услугата е достъпна за всеки регистриран в системата на ePay.bg.
 • За дарения преведени от микросметка в системата на ePay.bg, дарителите са освободени от такси.
 • За дарения чрез превод от банкови карти се прилага тарифата на ePay.bg за такси и комисиони според вида на банковата карта на дарителя, които са за негова сметка.
 • Как да дарите – изберете кампания от секция Кампании.
 • Всяка кампания в сайта има бутон за дарение през ePay.bg. Можете да дарите онлайн сума в лева по ваш избор.

DMS_mehanizmi1

През виртуален POS терминал на ОББ

Услугата е достъпна за притежатели на дебитни или кредитни карти VISA и MasterCard, издадени в България или чужбина.

DMS_mehanizmi2

3) Каква сума получават кампаниите?

Системата гарантира, че никой от участващите партньори не формира печалба от изброените механизми за даряване.

Всяка кампания получава минимум 90% от всички финансови постъпления от дарителските смс-и и 95% от онлайн дарения. Останалата сума покрива техническото обслужване на дарителската платформа, поддръжка и обслужване на кратък номер 17 777, невзетите плащания от страна на мобилните оператори от некоректни абонати и административните разходи по DMS.

Невзети плащания:

 • Сумите, които мобилните оператори не превеждат към съответните кампании – когато абонати, изпратили дарителски sms, не платят своите сметки за месеца, в който са изпратили sms в подкрепа на кампаниите.
 • За реален акт на дарение се счита плащането на изпратените дарителски sms към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.

Разходи по дарителската платформа DMS::

 • Техническо обслужване и поддръжка на кратък номер 17 777 за трите мобилни оператора;
 • Техническо обслужване и поддръжка на системата за активиране и отчитане на дарителките SMS от страна на “Тера Комюникейшънс” АД;
 • Разходи по поддръжка на интернет страницата на DMS;
 • Административни разходи;
 • Банкови такси за преводите на набраните суми към съответните кампании;
 • Изготвяне и разпространение на рекламни материали, които обясняват механизма на DMS и предоставят информация на дарителите за активните кампании;
 • Изготвяне на подробни отчети за финансовите постъпления;
 • Подкрепа за кандидатстващите кампании в подготовката на документи;
 • Проверка от страна на външни независими експерти на истинността и верността на кандидатурите на кампаниите на организации, институции и физически лица;
 • Проверка на истинността и верността на финансовите отчети за изразходваните средства.