Кампанията на Светла Чипева в DMS приключи – Комисията за лечение в чужбина към МЗ одобри кандидатурата на Светла!

Кампанията на Светла Чипева в DMS приключи – Комисията за лечение в чужбина към МЗ одобри кандидатурата на Светла!

Сподели

Кампанията на Светла Чипева (DMS SVETLA) в DMS приключи – Комисията за лечение в чужбина към МЗ одобри кандидатурата на Светла!

Светла е с диагноза „Терминална бъбречна недостатъчност и Захарен диабет тип 1”и набираше средства за комбинирана трансплантация на бъбрек и панкреас вчужбина, тъй като в България таква не се извършва.

Набраните към момента средства от дарителсктие sms Светла ще използва за следтрансплантационни процедури поддържащи медикаменти.

Пожелаваме на Светла трансплантацията да премине безпроблемно и благодарим на всички, които дариха за нейнта кампания.