Второ заседание на Обществения съвет на кампанията „Заедно в бедствието“

Второ заседание на Обществения съвет на кампанията „Заедно в бедствието“

Сподели

Днес, 01 юли 2014 г., се проведе второто заседание на Обществения съвет на дарителската кампания заради кризисната ситуация в областите Варна, Добрич, Велико Търново и други пострадали от стихията населени места „Заедно в бедствието“.

Към 12.00 часа днес на номер 17 777 с с кодова дума DMS VARNA са изпратени 698 447 sms, а по банков път са дарени 235 022 лева.

Доброволци на Български дарителски форум и Фондация „Помощ за благотворителността в България” направиха свои проучвания на място в трите засегнати района на Варна, Добрич и Велико Търново.

По данни на доброволците във Варна са засегнати 600 къщи, в момента тече евакуация на хората от 120 къщи, пострадали от наводнението. Поради наличие на започнали свлачищни процеси предстои оценка и решение от страна на общината за евакуация на засегнатите. Числата на бедствието са динамични и могат са се увеличат. Обследванията на свалачищата ще продължат поне месец.

В Добрич са засегнати 600 къщи и още 300 имота – дворове, градини и др.

В района на Велико Търново, Дряново, Дебелец и Килифарево засегнати са 220 къщи.

Общественият съвет реши да насочи част от средствата към здравно-профилактични и санитарно – хигиенни нужди, за да се предотвратят здравни рискове за населението.

Утре, 2 юли, предстои координационна среща с БЧК за съвместни действия по разпределение на събраните дарения.

Общественият съвет ще предложи събраните средства да се разпределят съобразно мащаба на бедствието по райони в съотношението 50 – 30 – 20 съответно за Варна, Добрич и Велико Търново. Беше отчетена необходимостта от подобряване на координацията с местните власти за получаване на точна информация за реалните нужди на засегнатите.

Продължава разпределението на дарения в натура – храна, вода, лекарства и др.

До момента са изразходвани 47 718 лева за закупуване на материали за работата на доброволците в първите дни след бедствието.

Текуща информация за изразходваните средства и тяхното предназначение може да намирате текущо на страницата на фондация „Помощ за благотворителността в България“ ТУК