Първо заседание на Обществения съвет за изразходване на средствата, събрани от DMS VARNA

Първо заседание на Обществения съвет за изразходване на средствата, събрани от DMS VARNA

Сподели

Първо заседание на Обществения съвет за изразходване на средствата, събрани от DMS VARNA

Днес, 24-ти юни, се проведе първото заседание на Обществения съвет за изразходване на средствата, събрани от DMS VARNA.Членове на съвета са: – Аделина Радева, Ани Салич, Анна Цолова, Деница Сачева, Доника Ризова, Елица Баракова, Иван Станчов, Катя Лещанска, Крисимира Величкова, Силвия Великова.

Към 17.30 ч. на 24 юни са изпратени 661 796 sms, а по банков път са постъпили 168 303 лв. Изпратените до момента sms-и все още не представляват реални дарения – те ще станат такива, когато всички абонати на съответните мобилни оператори заплатят своите сметки за месец юни. До момента по предварителна информация се очаква засегнатите семейства да са над 800 в районите на Варна, Добрич и Велико Търново, като само 450 са в Добрич. Събирането на точна информация продължава.

До този момент са изразходвани малко над 28 000 лв. от банковата сметка на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и са закупени светлоотразителни жилетки за доброволците, работни ръкавици, гумени ботуши, маски, чували, колички за извозване на боклук, кофи, мотики, лопати. Получени и разпределени са десетки дарения на храна, минерална вода, лекарства и дезинфекционни материали.

Пълна информация за даренията и разходите можете да намерите на страницата в интернет на Единния дарителски номер – www.dmsbg.com и във Facebook профил DMS – България.

Взетите решения са следните:

1. Със средствата от дарения се закупуват на първо време най-неотложни нужди за доброволци и пострадали, свързани с отводняване, почистване и дезинфекция. Дълготрайните материални активи ще бъдат запазени и дарени на общините за съхранение и използване в други кризисни ситуации.

2. Определени са координатори от общините и местни неправителствени организации, които ще се включат в работата на обществения съвет.

3. Пострадалите понастоящем подават декларации в общините за оценка на щетите и на тази база ще се определят индивидуални дарения – средства за ремонт, техника, мебели. Ще се търси максимална координация на всички дарения, вкл. и на тези, които идват от други кампании, за да се осигури максимално справедливо разпределение.

4. За най-нуждаещите се останали без дом, ще се закупят оборудвани фургони, за които ще се обяви открит търг.

5. За даренията в натура ще се търси съдействието на общините за намиране на складови помещения.

6. Ако има нови пострадали райони, кампанията ще се разшири и за тях.

7. Избран е говорител на съвета – Деница Сачева.