Мерки за безопасност при наводнения!

Мерки за безопасност при наводнения!

Сподели

Проливните дъждове през последните дни предизвикаха наводнения в определени населени места на територията на цялата страна. Това води до опасност от заразяване на питейната вода и хранителните продукти, както и до замърсяване на битовата и производствена среда с тиня, отточни води, органични отпадъци и др. В тази ситуация се понижават стандартите на личната и обществена хигиена. Всички тези фактори могат да доведат до възникване на здравно – хигиенни неблагополучия, хранителни отравяния и епидемични взривове. Хората често не са подготвени за подобни бедствени ситуации. Това налага необходимостта те да бъдат предварително информирани за най-важните профилактични мероприятия, които биха свели до минимум потенциалния здравен риск:

1. При влошаване качествата на питейната вода да се използва преварена или фабрично бутилирана вода.

2. Да не се ползва водата от местни водоизточници /кладенци, бунари/ до овладяване на бедственото положение. Използването им трябва да става след извършване на щателна дезинфекция, както на водата в тях, така и на съдовете за изчерпването й.

3. Да се поддържа стриктна лична хигиена / миене на ръцете преди хранене и след ползване на санитарния възел/.

4. При наводняване на помещения в домакинствата, да се организира почистването и дезинфекцирането им.

5. Да се извърши щателно почистване и дезинфекция на съдовете и изваряване
на приборите за хранене.

6. Да не се използват хранителни продукти, които са съхранявани в наводнените
помещения.

7.След наводнения съществува опасност от възникване на заразни заболявания. При поява на симптоми, като: температура, отпадналост, болки в мускулите, обриви, жълтеница, диария, гадене, повръщане и др., да се потърси своевременно медицинска помощ и да не се прибягва до самолечение.

8. При хора, преживели стресови ситуации могат да се появят промени в емоционалното им състояние /фобии, депресия, връщане на спомени от бедственото положение/. Могат да се появят и нервно – вегетативни смущения, като: зачервяване на лицето, сърцебиене, изпотяване, студени крайници и др. При възникване на такива оплаквания е необходимо да се направи консултация с психолог или психиатър, с цел превенция на по – тежки психични отклонения.

9. При нанесени щети в хранителни обекти /търговски, складове и предприятия за производство на храни и др./, да се уведомява незабавно съответната Районна здравна инспекция и Българска агенция по безопасност на храните за последващ оглед на място и вземане на съответни мерки за предотвратяване на хранителни заболявания.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЖИЛИЩАТА ,

ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА

Предприемане на мерки по отношение на храните:

ДА СЕ УНИЩОЖАТ следните храни, засегнати от наводненията:

 • Месо, месни продукти, мляко, млечни продукти, риба и яйца;
 • Отворени консерви или опаковки с храни;
 • Домашно консервирани храни;
 • Всички храни в картонена, хартиена или целофанова опаковка или обвити с фолио;
 • Подправки, кафе, какао и други подобни опаковани в метални кутии;
 • Всички консерви с увредена опаковка;
 • Бутилирани напитки и храни, в опаковки затворени с капачки или запушалки.
 • ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, залети от наводненията, да се консумират при следните условия:
 • Картофи, моркови, ябълки и други твърди плодове, трябва да се измиватщателно, да се обелят и да се консумират след преминаване на топлинна обработка;
 • Цитросовите плодове трябва да се измиват щателно и да се обелват преди консумация;

ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КОНСУМАЦИЯТА на залети листни зеленчуци, както и на такива с увредена повърхност.

 • СТЕРИЛИЗИРАНИТЕ КОНСЕРВИ, засегнати от наводненията, могат да се използват при спазване на следната процедура:
 • Премахват се хартиените етикети;
 • Опаковките се измиват щателно с четка, топла вода и миещ препарат, след което се дезинфекцират с дезинфекционен разтвор и се изплакват с чиста вода;
 • Изсушават се преди отваряне или съхранение;
 • Поставят се етикети с изписана дата на трайност.

Препоръчва се преди консумация консервираната храна да се доведе до завиране.

Да се извърши изгребване на тинята и наносите от засегнатите площи;

Да се извърши почистване и саниране / механично измиване и дезинфекция /на всички залети помещения;

Предприемането на мерки по отношение на засегнатите от наводненията прибори, посуда и инвентар, е в зависимост от материала, от който са изработени:

изработените от порести материали, като дърво, пластмаси, каучук и еластомери, както и тези с нарушена повърхност, да се унищожат и да не се допускат за употреба;

изработените от метал, порцелан, керамика или стъкло, да се подложат на щателно измиване с четка, топла вода и миещ препарат, след което да се дезинфекцират чрез изваряване за 10 мин. или потапяне в дезинфекционен разтвор;

Спазването на тези мерки би снижило риска от възникване на хранителни отравяния или заразни заболявания!