Информация за изпратените SMS в DMS през МАЙ 2014

Информация за изпратените SMS в DMS през МАЙ 2014

Сподели

Информация за броя на изпратените през месеца SMS в DMS може да видите тук:

DMS-05-2014