Информация за изпратените SMS в DMS през ДЕКЕМВРИ 2013

Информация за изпратените SMS в DMS през ДЕКЕМВРИ 2013

Сподели

Информация за броя на изпратените през месеца SMS в DMS може да видите тук:

DMS-12-2013