Кампания DMS Rotonda отчита набрани средства в размер от над 50 000 лева

Кампания DMS Rotonda отчита набрани средства в размер от над 50 000 лева

Сподели

Кампания DMS ROTONDA  започна на  3 април 2015 г.  Към 31 март 2016 са набрани 50 483,47 лева, както следва:  – постъпления от DMS на 11 030,47 лв., постъпления по банковата сметка на храма в размер на 14 900 лв. и постъпления в касата на храма от 12 053 лв., както и дарение от Столична община в рамките на кампанията в  размер на 12 500 лв.

Първият етап от кампанията „Цифровизацията”, за който бяха необходими 7 500 лева,  приключи успешно.  Посредством технологиите е съхранена пълната информация за сградата на църквата ротонда „Св.Георги” и стенописите в цифров формат. Осигурена е   възможност за пълно възстановяване в случай на погиване. Налични са данни за текущото състоянието на храма, което способства за  вземане на адекватни решения, касаещи организация на консервационно-реставрационните дейности.

Посредством изработения  тримерен модел на храма се спомага за популяризиране на историята на църквата ротонда „Св.Георги”,  петте слоя стенописи, свидетелства се за истинността на православието и се разказва живата многовековна културна история на София.

В процес на реализация е  втори етап от проекта –  консервация и реставрация на откритите части на зидовете около храма.

За реализиране цялостна консервация и реставрация на ротондата „Св.Георги” църковното настоятелство възнамерява да участва с проектно предложение по предстоящата процедура „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.  Целта на  тази процедура е финансиране на проекти, целящи съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

Църковното настоятелство на Храм –ротонда „Св.Георги” – София  и Фондация „15 века България” изразяват  благодарност към всички дарители и отчитат кампанията като успешна.

ПОКАНВАТ се  всички подкрепили кампанията на Благодарствен молебен, които ще се състои на 26 май 2016 г. от 18:00 ч.  в Храм–ротонда „Св.Георги” – София (бул.”Дондуков” 2, зад Президентството).

Организаторите на кампанията изразяват благодарност  за получената подкрепа за популяризиране на кампанията към Нова Телевизия, bTV, в.Телеграф и в.Монитор, БНТ,БНР,БТА, Агенция Фокус и националното „Дарик Радио”.

Слученото не би било възможно и без партньорството на Български дарителски форум и Фондация „Помощ за благотворителността в България“.

За допълнителна информация:
Църквата ротонда „Св.Георги” – София: +359 2 980 92 16
Фондация 15 века България, Ирина Никоевска: +359 88 414 6 440
http://15veka.org/