Приключи кампанията на Юлиан Ковачев – DMS Yulian

Приключи кампанията на Юлиан Ковачев – DMS Yulian

Сподели

Кампанията в DMS за Юлиан Ковачев приключва поради слаб дарителски интерес и ненабиране на необходимия брой SMS за тримесечие.

През платформата DMS кампанията на Юлиан Ковачев набра: онлайн дарения през epay – 45 лв, онлайн дарения през ОББ – 116 лв., изпратени sms-и от началото на 2015 г. – 1013 бр. еднократни, абонаменти от 2 лв. – 6 броя, абонаменти от 5 лв. – 4 броя. Към 25.09.2015 год. в дарителската сметка на Юлиан имаше набрани 3000 лв.