Министерство на финансите излезе с указание, че дарените чрез смс и телефонни обаждания суми ще са извън обхвата на ДДС

Министерство на финансите излезе с указание, че дарените чрез смс и телефонни обаждания суми ще са извън обхвата на ДДС

Сподели

Радостни сме да ви съобщим една изключително добра новина:

На 31-ви август 2012 година, Министерство на финансите излезе с указание, че дарените чрез смс и телефонни обаждания суми ще са извън обхвата на ДДС.

Ето и конкретния цитат:

„Когато се организират кампании с благотворителен, дарителски, филантропски или друг подобен характер, при които абонатите изпращат SMS или правят телефонно обаждане, операторът не следва да начислява ДДС върху стойността на определената за дарение сума“.

Целта е единно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на дарения, извършени чрез SMS или телефонно обаждане.

Самото указание можете да видите на сайта на Министерството на финансите:
http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/6717.

За Български дарителски форум това е успешен финал на една дългогодишна битка ДДС върху благотворителните смс-и да отпадне.