17 777

Единен Дарителски Номер

Без категория

(04.08.2015)

Приключили кампании в DMS през месец ЮЛИ 2015 г.

През месец ЮЛИ 2015 г. в DMS приключи една кампания - DMS ANGELINA – Да помогнем на Ангелина Кукова.