Кампанията за Патриция приключи успешно!

Кампанията за Патриция приключи успешно!

Сподели

Щастливи сме да ви съобщим, че средствата, необходими за костномозъчна трансплантация на Патриция, са изцяло събрани!

Сумата от 100 000 евро, която не достигаше, беше осигурена от Център „Фонд за трансплантации”. Парите вече са постъпили по сметката на Университетска болница Франкфурт и с тях сумата по оферта е покрита напълно.

Към момента в дарителската сметка на Патриция има достатъчно средства за за 9-месечен престой на детето и майка му в Германия.

Скъпи приятели, безкрайно сме ви благодарни за усилията, постоянството и загрижеността, с които направихте възможно животоспасяващото лечение на Пати! Особено сме признателни на Българска Бридж Федерация и на нейния президент г-н Василев за огромната помощ и щедрост!

Поклон!

Лечението на Патриция започна веднага, още с пристигането й във Франкфурт, и продължава и в момента с пореден курс химиотерапия.

Ще ви информираме за всичко ново около милото ни цигуларче.