Родителите на Биляна превеждат останалите средства на Пати и Гьоркем

Родителите на Биляна превеждат останалите средства на Пати и Гьоркем

Сподели

Родителите на Биляна, която в момента успешно се лекува в Германия, пожелаха надвишените събрани средства от ДМС да се преведат на Гьоркем (2400 лева) и на Пати (14 858,52 лева).

Към момента Биляна е на лечение в Мюнстер Германия и се чуства добре.

Резултатите от направените до момента изследвания там са добри- не са открити разсейки. Лъчетерапията по план ще продължи вероятно до краят на мес. февруари. След това Биляна ще се прибере в България, като й изпишат химиотерапия на хапчета която ще трае 6 месеца.

Първите изследвания ще се направят 6 седмици след приключване на лъчетерапията. След това ще се правят отново регулярни изследвания през определен интервал.