Първият етап от лечението на Слави Едрев премина успешно!

Първият етап от лечението на Слави Едрев премина успешно!

Сподели

Първият етап от лечението на Слави в Москва е преминал успешно. Извлечени са 19 дози стволови клетки, първата от които му е трансплантирана. Всяка от останалите 18 дози трябва да му бъде поставяна през около два месеца. По график, изготвен от клиниката, за 2015 са предвидени 6 трансплантации, като следващата трябва да бъде на 30.03.2015 година.

По препоръка на лекарите в Москва е необходимо преди следващата трансплантация да се направи допълнителна операция на Слави в България, като му бъде поставен т.нар. Резервоар Омайо. Това се налага поради силното изкривяване и усукване на гръбначния стълб на детето, което изключително затруднява вливанията на стволови клетки. С помощта на този резервоар клетките ще бъдат директно трансплантирани в мозъка, а не в гръбначния стълб.

Към януари 2015 в дарителската сметка на Слави има 67 000 лв. Необходими са още около 70 000 лв. за покриване на цялото 3-годишно лечение.