Изпращането на SMS е най-популярният и използван начин за даряване.

Изпращането на SMS е най-популярният и използван начин за даряване.

Сподели

Все повече благотворителност чрез sms.

Благотворителните кампании и събития през последните години стават обичайна практика. Активни граждани, организации и институции разчитат все повече на дарителите, независимо дали каузата е свързана с лечение на хора, подкрепа на рискови групи, образование, култура или екология. Национално представително проучване на MBMD (поръчано от М-Тел) и проведено през април тази година, показва, че 56% от анкетираните са дарили чрез изпращане на sms. Тенденцията на нарастване на този тип благотворителност Български дарителски форум регистрира още през 2009 г. Резултатите от проучване на нагласите на българите по отношение на дарителството тогава, показаха, че дарението чрез sms е най-предпочитаният начин за 42,8% от хората.

Защо е така?

Дарението чрез sms е лесно, удобно и бързо. Ето затова през 2007 г. беше създаден “DMS – Единен дарителски номер” в България. Системата функционира така, че да поощрява точно този тип дарителство и да улеснява каузите, решили да търсят подкрепа чрез дарителски съобщения. Това е система за набиране на средства, чрез изпращане на sms на Единен за трите мобилни оператора номер – 17 777. Предимството на механизма е, че дава достъп до платформата едновременно на много и различни кампании при еднакви условия за всички и при еднаква цена за един sms от 1.20лв. с ДДС. Нито един от партньорите, които поддържат системата, не печели от проекта и така до кампаниите достига максималната сума от дарителския sms (минимум 90% от стойността му).

Актуални факти около DMS

През април 2010 за всички активни в системата кампании са изпратени 295 989 благотворителни sms-a, които са повече, отколкото набраните за цялата минала 2009 година (когато броят им е бил 240 066). Дарителите най-често подкрепят каузи, свързани с лечение на болни деца и възрастни хора. С голямо доверие се ползват кампаниите на известни личности, които хората разпознават и към които проявяват емоционална реакция на съпричастност. Например през април кампанията за Гого от “Тоника” получи изключителна подкрепа и до момента той е събрал над 150 000 sms-а. В момента в системата DMS има 69 кампании благотворителни кампании. За сравнение – през цялата 2008 те са били 50, а през цялата 2009 г. – 71. От актуалните към момента кампании 56 са в подкрепа на отделни хора и 13 – на граждански организации и общини, които поддържат конкретни каузи.

Повечето от индивидуалните лица в проекта търсят финансова помощ за скъпоструващо лечение извън България или за различни поддържащи здравето и живота медицински процедури и операции. Голяма част от хората не са получили адекватна здравна помощ от страна на държавата или изобщо отказват да потърсят такава, притеснени от дългите сроковете и тежките административни процедури.