Кампанията „Не ме изоставяй” приключи.

Кампанията „Не ме изоставяй” приключи.

Сподели

Кампанията „Не ме изоставяй” приключи своето участие в проект „Единен дарителски номер”. Кампанията на фондация „За нашите деца“ цели да предотврати изоставянето на бебета на ниво родилен дом и да информира обществеността за последиците от изоставянето на деца в социални институции.

Организацията набираше средства за да назначи социални работници във всички родилни отделения в София, за ремонтни дейности, за закупуване на мебели за бебетата, храна и дрехи, както и пари за обучения на социалните работници и на родителите на бебетата.

За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията „Не ме изоставяй” набра 9 899 дарителски смс-а.