Кампания „Благодаря!“

Кампания „Благодаря!“

Начало на кампанията: 02.06.2010
Цел: 2 000 лв. месечно
Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3428 2227 789 527 лв. 80 лв. 178 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 8 от 2 лв.7 от 5 лв.

За кампанията

DMS DECA -„Благодаря” е кампания на Фондация „Деца с проблеми в развитието” за набиране на средства за безплатна рехабилитация и издръжка на Медицински център „Деца с проблеми в развитието”.

Основатели на фондацията сa родители на деца с проблеми, които познават трудностите в тяхното отглеждане, възпитание и лечение и имат желание да помогнат на други семейства с деца, страдащи от детска церебрална парализа, аутизъм, епилептични синдроми, различни интелектуални и поведенчески затруднения и др.

Основни цели на фондацията са:

  • информираност на родителите по отношение на възможностите за лечение и рехабилитация;
  • оказване на морална и материална подкрепа на нуждаещите се;
  • подпомагане интегрирането на децата с цел нормалното им развитие;
  • обучение на български специалисти в чужбина и привличане на чуждестранни специалисти за консултации в България.

Медицинският център към фондацията, официално регистриран на 14 май 2009 г., е създаден с цел активна рехабилитация, терапевтични занимания и грижи за децата с проблеми в развитието. Намира се в София, Студентски град, бл. 11.

Центърът разполага със 7 терапевтични кабинета, манипулационна, информационна и конферентна зала, детски кът, кухненски бокс, специализирани санитарни помещения. Капацитетът на центъра е 50 деца дневно.

Специалистите, които работят в момента, са специалист по физикална и рахабилитационна медицина, кинезитерапевти, логопеди, психолог, специален педагог с Монтесори терапия и сензорна интеграция.

letter Медицинският център е създаден по модела на Киндерцентрум в гр.Мюнхен.