Кампанията “Помогни на диво животно в беда: Помогни ми да порасна” на Спасителния център на Зелени Балкани приключи

Кампанията “Помогни на диво животно в беда: Помогни ми да порасна” на Спасителния център на Зелени Балкани приключи

Сподели

Малко над 500 лева бяха събрани в системата на „Единен дарителски номер в България“ (DMS) за приключилата в края 2008 година кампания “Помогни на диво животно в беда: Помогни ми да порасна” на Спасителния център на Зелени Балкани.

Зелени Балкани (www.greenbalkans.org) е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна неправителствена организация в България.

Кампанията “Помогни на диво животно в беда: Помогни ми да порасна” бе част от единния дарителски номер DMS и продължи близо четири месеца. Чрез нея Спасителния център набираше средства за най-малките – бебетата птички.

Всяка година от ранна пролет до късна есен над 300 изоставени или разделени от родителите им птички-бебета постъпват за отглеждане в Спасителния център на Зелени Балкани. Основна грижа на екипа на Центъра в този период е оцеляването и отглеждането им.

С набраните средства екипът на Центъра ще закупи материали за да оборудва 4 “кувьоза” за отглеждането на пухкавите малки птички. Всеки от тях ще бъде изработен ръчно по модели на водещи световни рехабилитационни центрове и ще бъде съобразен с изискванията на новоизлюпените птички.

Повече информация за дейностите Спасителния център може да намерите на: www.greenbalkans-wrbc.org.

Екипите на DMS и на Зелени Балкани благодарят на всички, които подкрепиха кампанията и дадоха своя принос за спасяването на дивите животни на България!