Отчет за постъпилите sms за всички активни кампании през 2008 година

Отчет за постъпилите sms за всички активни кампании през 2008 година

Сподели

Тук щу намерите обобщената информация за постъпилите sms в системата на ДМС за всички активни кампании през 2008 година по месеци:

ГОДИШНА СПРАВКА ЗА БРОЯ НА СМС В ДМС ПРЕЗ 2008