ВАЖНО!!! ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ DMS.

ВАЖНО!!! ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ DMS.

Сподели

Български дарителски Форум има желанието да организира обща среща, на която да се обсъдят важни въпроси, свързани с изпълнението и популяризирането на кампаниите, включени в проект DMS.

След анализ на протичането на кампаниите за набиране на средства чрез кратки текстови съобщения (sms), Български дарителски Форум констатира големи разлики в изпратените за подкрепа sms-и за различните кампании – това се отнася както за инициативите на граждански организации, така и за тези на частните лица, въпреки че в отделни случаи кампаниите имат сроден характер.

Този факт дава основание да се направи обща среща на всички участници в проект DMS, на която да бъдат обсъдени начините за популяризиране на отделните кампании и да се споделят добрите практики от опита на участниците, събрали най-много средства. В тази връзка Български дарителски Форум призовава всички участници да дадат актуални координати на следните телефон и електронна поща:

(02) 951 59 78

bkirilova@dfbulgaria

Убедени сме, че една такава среща ще бъде полезна за всички!