Мисията Дом Възможност
DMS DOM

Мисията Дом Възможност

Сподели

„Дом Възможност“ е програма на Фондация за социална грижа и включване, която прекъсва цикъла на изоставянето като подпомага млади хора, израснали в социални институции за деца лишени от родителска грижа, да изградят умения за независим живот, помага им да станат достойни и допринасящи членове на нашето общество.

Основната дейност в рамките на програмата е изграждане на мрежа от жилища от семеен тип за дългосрочна грижа, предназначени за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи.

Чрез Програмата млади хора от цялата страна, уязвими към рискови поведения като въвличане в криминални мрежи, просия, международен трафик и секс търговия, имат достъп до спокойна среда в жилища от семеен тип.

До  момента през „Дом Възможност“ (DMS DOM) са преминали 186 младежи. От тях:

  • близо 70 % са започнали работа
  •  над 90% са повишили нивото на социалните си умения
  •  над 65% са развили социалните си умения до ниво на самостоятелност
  •  близо 67% са изградили положителни взаимоотношения с членове на местната общност
  •  100% са запазили или подобрили здравословното си състояние

Кадри от традиционната Лятна младежка академия за млади хора израснали без родителска грижа – „Спортуваме, състезаваме се и се обучаваме“

Наред със спортните състезания, разходките сред природата и традиционния пикник, младите хора израснали без родителска грижа, настанени в социални услуги на територията на Столична община, в неформална обстановка обновявят и допълват знанията си по актуални теми, свързани с рисковете пред които се изправя всеки млад човек в съвремието ни – темите са трафик на хора, трудово-правни казуси, зависимости и сексуално здраве.

Заедно събрахме 74 315 лв.

?>-->
Брой еднократни SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
23629 18037 2586 0582 лв. 275 лв. 813 лв.

За кампанията

Основната дейност в рамките на Програма „Дом Възможност” е изграждане на мрежа от жилища от семеен тип за дългосрочна грижа, предназначени за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи.

„Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) e основана в края на 2008 г. с основна цел да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни.

Нашата работа е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще.

Ние вярваме, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство.

Приоритетната ни дейност е в рамките на Програма „Дом Възможност” – мрежа от жилища от семеен тип за дългосрочна грижа, предназначени за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи.

Програмата се развива вече над 10 години и е базирана на практики от западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България.

Чрез нашата Програма млади хора от цялата страна, уязвими към рискови поведения като: въвличане в криминални мрежи, просия, международен трафик и секс търговия, имат достъп до спокойна среда в жилища от семеен тип.

Фондацията ни разполага с 2 жилища в гр. София с общ капацитет 12 места, в които младежите живеят в продължение на 2 години и получават обучение и подкрепа за:
– намиране и задържане на работа;
– развиване на трудови навици;
– управление на лични финанси и домакинство;
– полагане на адекватни грижи за личното здраве;
– развиване на социални умения и такива, за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения;
– адаптация за самостоятелен живот;
– последваща подкрепа.

До  момента през „Дом Възможност“ (DMS DOM) са преминали над 200 младежи. От тях:

  • Близо 70 % са започнали работа
  •  Над 90% са повишили нивото на социалните си умения
  •  над 65% са развили социалните си умения до ниво на самостоятелност
  •  Близо 67% са изградили положителни взаимоотношения с членове на местната общност
  •  100% са запазили или подобрили здравословното си състояние
letter „Дом Възможност“ прекъсва цикъла на изоставянето като подпомага млади хора, израснали в социални институции за деца лишени от родителска грижа, да изградят умения за независим живот,  да станат достойни и допринасящи членове на нашето общество.