Електронни очи – приложението, което променя живота на хората със зрителни увреждания
DMS MOBILEN

Електронни очи – приложението, което променя живота на хората със зрителни увреждания

Сподели

„Електронни очи“ е идея, запалена от невероятната амбиция на млади хора със зрителни увреждания да бъдат независими и активни, да учат, работят и живеят заедно с всички. Така започна кампанията, която набираше средства за да покаже на всички, че има хора с увреждания, които нямат нужда от социални помощи, а само от възможности да бъдат равни на останалите.

Съюзът на слепите в България към 31 декември 2020 г. има малко над 10 000 членове. Реалният им брой обаче е значително по-голям. Много млади и активни хора, които се опитват да управляват живота си сами и не разчитат на различни социални придобивки, не членуват там и не са обхванати от тази статистика. А в големия и забързан град няма добри ориентири, които да помогнат на човек със зрителни увреждания да се движи уверено и независимо от придружители.

През юни бяха проведени дискусии относно приложението „Електронни очи” на събития в различни градове:

  • в периода 01-03 юни в гр. Плевен с местната организация на Съюза на слепите в България
  • в периода 08-11 юни в Обзор, на Национален турнир по спортна табла за хора със зрителни увреждания
  • в периода 24-25 юни в София, турнир по шоудаун

„Елекронни очи“ е безплатно приложение, което дава повече свобода и възможности за активен живот. Това вече променя живота на хора със зрителни увреждания. Амбицията на екипа е да инициира подобни разработки и в други, по-големи градове.

Сега фокус е да се разшири много повече функционалността на „Електронни очи“, затова кампанията продължава. Увреждането е проблем на бариерите в средата, затова няма увреждане, което да не може да бъде преодоляно с подходящо техническо решение и „Електронни очи“ доказва това.

Освен да събере нужните средства, кампанията трябва да разбие всички клишета за хората с увреждания.

Как можете да помогнете?

Дарете чрез SMS с текст DMS MOBILEN на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори.

Заедно събрахме 10 255 лв.

Брой еднократни SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3295 2166 483 0 54 лв. 5 лв. 150 лв.

За кампанията

Съюзът на слепите в България към 31 декември 2020 г. има малко над 10 000 членове. Реалният им брой обаче е значително по-голям.

Много млади и активни хора, които се опитват да управляват живота си сами и не разчитат на различни социални придобивки, не членуват там и не са обхванати от тази статистика. А в големия и забързан град няма добри ориентири, които да помогнат на човек със зрителни увреждания да се движи уверено и независимо от придружители.

Повечето от тротоарите в централната част на София са снабдени с тактилни ленти, но не и в останалите квартали. Освен лентите, „говорещото метро“ и плахите опити за „говорещи спирки“ – градът е едно крайно враждебно място за незрящите.

Новите мобилни комуникации и информационни технологии създават невероятна възможност да се улесни живота на хората с увреждания и да се компенсира донякъде техния дефицит. Специално хората със зрителни увреждания биха получили неоценима помощ да бъдат самостоятелни и независими, ако могат да разчитат на „електронни очи“.

Тази идея има съвсем евтино и лесно изпълнение, тъй като всеки е въоръжен със смартфон, който така или иначе предлага много ползотворни говорещи приложения.

В много други държави вече има разработени говорещи приложения за уточняване на местоположението на незрящите, но те са специфична разработка за съответния район и населено място. Въз основа на този опит може да се разработят приложения и за България.

letter Целта на кампанията е усъвършенстване на мобилното приложение „Електронни очи“, което дава гласова информация за местоположението на незрящия. Първият модул е готов, приложението е активно и е в процес на тестване от незрящи тестващи. Чрез него незрящите ще имат много по-голяма самостоятелност и свобода в придвижването в градска среда. Приложението ще може да се изтегля безплатно от всеки, който се нуждае. Този проект е пилотен за София, където концентрацията на незрящи хора е много по-голяма в сравнение с по-малките градове.