Кампанията на Фондация „За нашите деца“ набра близо 40 000 хиляди лева чрез дарителски смс-и, индивидуални дарения и дарения от фирми.

Кампанията на Фондация „За нашите деца“ набра близо 40 000 хиляди лева чрез дарителски смс-и, индивидуални дарения и дарения от фирми.

Сподели

Според социалното министерство у нас 20 000 деца с увреждания живеят със семействата си, голяма част от децата с физически увреждания не ходят на училище, заради недостъпната архитектурна среда.

Кампанията на Фондация „За нашите деца“ имаше за цел да набере средства, за да изгради рампи и достъпни за децата с двигателни увреждания санитарни помещения в три училища – в София, в Монтана и в Хасково. По време на кампанията бяха набрани близо 40 000 хиляди лева чрез дарителски смс-и, индивидуални дарения и дарения от фирми.

На тази сума възлизат и ремонтите на санитарните помещения в 136 основно училище в София и ІІІ ОУ в гр. Монтана. Поради ограничените средства плануваното изграждане на рампа в пилотното училище в Хасково – СОУ „Н. Й. Вапцаров“ все още не се реализира.