Създаваме Център за подкрепа на семейства с редки диагнози

Създаваме Център за подкрепа на семейства с редки диагнози

Начало на кампанията: 04.05.2023
Цел: 50 000 лв.
Остават: 48 240 лв.
Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
425 180 2 0 527 лв. 110 лв. 323 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 12 от 2 лв. 2 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Дойде време да направим крачка напред в грижата за хората, живеещи с редки болести и да създадем Център за подкрепа на семейства с редки диагнози !

През 2014 година създадохме Българска Хънтингтън Асоциация, а през 2015 вече подкрепяхме семействата с редки диагнози.

Въпреки че в момента се помещаваме само на 25 кв.м, към края на 2022 г. успяхме да подкрепим 1295 семейства с мобилни и стационарни грижи, които включват рехабилитация, консултиране със социални работници и психолози, групи за подкрепа и обучения за помощ в ежедневието.

Хората, които се нуждаят от нашата и вашата подкрепа, са повече от 150 000 хиляди в София, а в цялата страна около половин милион семейства.

Програмите ни за рехабилитация, семейно консултиране и терапия и обучения за самопомощ помагат на семейства да запазят по-дълга преживяемост, да подобрят качеството си на живот, да запазят трудовата си реализация, да бъдат мотивирани да живеят пълноценно, въпреки диагнозата.

За да продължим да предоставяме грижи и да увеличим броя на хората, които подкрепяме е необходимо да ремонтираме, обзаведем и оборудваме по-голямо по площ помещение, предоставено ни за безвъзмездно ползване.

letter Това е първата стъпка от нашата кампания за създаване на Центъра!