Да помогнем на Деяна да се върне към живота!
DMS DIDI

Да помогнем на Деяна да се върне към живота!

С огромна тъга съобщаваме, че Деяна почина, само на 20 години. Почивай в мир, мило дете! Съболезнования на близките. 🖤

За нейната кампания пристиганаха много дарения, които ще бъдат предадени на семейството ѝ , родителите вече съобщиха във фейсбук страничката на Диди, че всички те ще бъдат дарени на други каузи.

Сподели

Заедно събрахме 17 675 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4631 0 0 4094 лв. 2468 лв. 6482 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 8 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията

Деяна Бъчварова е едва на 20 години. Тя е умно, красиво и добро момиче, което никога не е имало здравословни проблеми до 19-тата си година. Здравето на Диди внезапно се влошава, вследствие на кръвоизлив в мозъка. Днес тя лежи в МБАЛ „Пирогов“, неподвижна от 7 месеца, но бореща се за живота си!

През април 2022 год. Деяна получава силно главоболие и веднага отива на преглед при невролог, където се влошава драстично и е приета по спешност в Пирогов с диагноза „Артерио-венозна малформация“. Оперирана е за поставяне на спинален дрен.

Месец по-късно е оперирана повторно за ендоваскуларно лечение, но малко след това получава втори кръвоизлив и изпада в кома.

45 дни по-късно тя отваря очи, но започва да страда от инфекции, включително животозастрашаващ гъбичен сепсис.

Към момента момичето продължава да лежи в Пирогов и усилията на лекарите за възстановяване на жизнените й функции продължават.

letter Всяко дарение е шанс за това прекрасно момиче! Заедно ще успеем да съберем необходимата сума от 300 000 евро!