Важни съвети към дарителите

Важни съвети към дарителите

Сподели

В подкрепа на всички, които водени от съпричастност, искат да дарят, за да помогнат на някого, предлагаме важни съвети как дарителството да бъде ефективно и удовлетворяващо за всички страни.

За съжаление продължават опитите за измама и спекулациите с естественото желание на хората да помагат, нерядко има и дарения, които практически не са полезни за получателя. Това може да се предотврати.

Надяваме се, че всеки от вас подхожда към дарителския жест с необходимата отговорност и внимание, като добре се информира преди да вземе решение.

Видове подкрепа или какво можете да дарите

Пари, вещи (стоки, материали) или труд са най-често срещаните ресурси, с които можете да окажете подкрепа на човек в затруднение или гражданска организация, която работи за определена кауза.

В повечето случаи тези, които се обръщат към вас за помощ, ясно посочват от какво конкретно и за какво имат нужда (напр.: 100 000 лева за скъпоструващо лечение, зимни дрехи и обувки за 100 семейства в крайна бедност, 10 доброволеца за ремонтиране на жилище на самотно живеещи възрастни хора и други).

Ако в апела за подкрепа не е посочено по какъв начин можете да помогнете, това е първата сигнална лампа, която да ви предупреди да бъдете по-внимателни в решението си дали да подкрепите конкретния зов за помощ.

Когато дарявате пари

Никога не давайте пари на ръка!

Нито на улицата, когато настойчиво ви подадат картичка, нито когато ви позвънят на вратата вкъщи или в офиса, независимо дали молителят действа сам или представлява фондация.

В повечето случаи става въпрос за измама и спекулация. Обърнете внимание, че за картичката (билетчето) винаги ще ви поискат около 2 лева. Това е така, защото измамите до 2 лв. се считат за нищожни и не се преследват от българското законодателство.

Дарявайте само по банков път и/или чрез чрез проверени дарителски платформи

Навсякъде в цивилизования свят даренията (за всякакви каузи, не само за болни хора) се извършват основно онлайн или по банков път, затова настоятелно ви съветваме да използвате тези начини. За DMS има и още една валидна опция – изпращането на дарителски sms на номер 17 777 с посочена дума на конкретната кампания.

Когато дарявате с банков превод, уверете се, че банковата сметка е на името на човека, за когото се набират средства, негов близък или роднина или пък организация, която координира кампания за набиране на средства в полза на конкретен човек в нужда или кауза.

Когато дарявате чрез дарителска платформа е необходимо да се запознаете с общите условия или начина, по който самата платформа функционира и коя е организацията, която администрира тази платформа.

Информирайте се

Преди да вземете решение да дарите, отделете време да се запознаете с каузата, която искате да подкрепите. Призивът за подкрепа трябва да е недвусмислен, да съдържа конкретна цел или поне отговор на въпроса „За какво са необходими средства и колко точно?“ Организаторите на кампанията трябва да са ясни и да имат публично обявени контакти за връзка.

Можете да проверите сайта на каузата/кампанията/организацията, има ли публикувани отчети, колко актуални са те, какъв е публичния образ на организаторите на кампанията за набиране на средства, има ли актуални новини, има ли информация в други канали или платформи на които вярвате, попитайте приятели (или организации) познават ли каузата и хората зад нея.

Информация за актуалните каузи в DMS  винаги можете да намерите в сайта ни. Кампаниите, които вече са спрени, можете да намерите в секцията Приключили кампании. Във фейсбук страницата ни, както и през контактната форма в сайта, можете да зададете всички въпроси, които ви интересуват.

Когато дарявате вещи от първа необходимост или други

Не дарявайте стоки, за които смятате, че някой би имал нужда, само защото вие мислите така или имате самочувствието, че по-добре разбирате ситуацията.

Често срещана заблуда е, че хората в нужда не знаят от какво имат нужда или че организация, която например предоставя подкрепа на семейства в крайна бедност, винаги има нужда от всякакви дрехи, обувки, посуда и храни.

Ако искате да се включите в кампания за набиране на дрехи и обувки, уверете се за кого са предназначени – ако са за деца, на каква възраст са и какъв пол, за кой сезон са им нужни; ако са за възрастни хора, мъже или жени, на каква възраст и какви размери са подходящи.

Уверете се дали се приемат дарения на употребявани дрехи и обувки, има ли специфични изисквания, например дрехите да са преминали химическо чистене и изискват ли документ за това. Не забравяйте, че дрехите и обувките трябва да са здрави и чисти, за да могат хората, за които са предназначени, да ги ползват – в противен случай дарението ви не би имало смисъл.

В случай че имате желание да се включите с дарение на хранителни стоки, предварителното проучване е от изключителна важност.

Даренията на храни са с особен характер предвид безопасната им консумация за хората. Най-важните изисквания към храните са да бъдат пакетирани, с ненарушена опаковка и в срок на годност, достатъчен да достигнат напълно безопасни за хората, в подкрепа на които дарявате.

Важно е да се съобрази дали храните, които искате да дарите, изискват температурно съхранение и транспортиране. Ако храните са предназначени за хора със специфични хранителни режими (напр. хора с тежки физически увреждания или такива с непоносимост към определена група храни), няма логика да дарите храни, от които тези хора не просто нямат нужда, но и са противопоказни за здравето им.

Организацията, която провежда кампанията, е длъжна да предостави тази информация по ясен и недвусмислен начин, за да се гарантира безопасността на храните и най-вече смисъла от подкрепата с тези дарения за конкретната група хора, на която бихте искали да помогнете.

Ако целта на подобна кампания е да се наберат 100 кг варива за 300 човека и нищо друго не е посочено, не се изкушавайте към пакетите с леща и ориз да добавите парче суджук или буца сирене, само защото смятате, че би било чудесно. Организаторите може да не разполагат с необходимите за съхранение и транспортиране средства на храни от животински характер, освен това трудно биха взели решение на кого точно от всички 300 човека в нужда да ги предоставят.

Питайте конкретно от какво и в какви количества има нужда независимо дали става дума за дарения на дрехи, обувки, храни, таблети или дървен материал за огрев.

Съберете необходимата ви информация

Какво конкретно можете да дарите е информация, която ще намерите на сайта на организацията, която провежда кампания за набиране на средства.

При неясна информация потърсете допълнителен контакт – по телефон, имейл или директни съобщения. Екипът, който координира кампанията, трябва да е посочил удобните начини за комуникация.

Ако такива липсват, това е още една сигнална лампа, че организацията на целия процес не е ефективна.

Полезни сайтове

Тук можете да се ориентирате в избора на кауза за подкрепа и надеждност на кампаниите и организациите, които ги координират:

  • Дарителска платформа DMS: dmsbg.com
  • Дарителска платформа: platformata.bg
  • Платформа за доброволчество: timeheroes.org
  • Информационен портал за неправителствените организации в България: ngobg.info
  • Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел: portal.registryagency.bg
Данъчни облекчения

За направени дарения като физическо лице можете да ползвате данъчни облекчения. Необходимо условие е да подадете годишна данъчна декларация, в която да отбележите направените от вас дарения за изтеклата година.

Съгласно Закона за данъка върху доходите на физическите лица и насоките от Националната агенция за приходите при направени дарения можете да намалите данъчната си основа с различен процент в зависимост от това на кого или в полза на кого сте дарили средства:

  • до 5% за дарения за:

– здравни или лечебни заведения;
– социални услуги за резидентна грижа, съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;
– детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии;
– бюджетни предприятия, регистрираните в страната вероизповедания, специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания и Агенцията за хората с увреждания;
– Българския Червен кръст;
– културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
– юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
– фонд „Енергийна ефективности и възобновяеми източници“;
– комуни за лечение на наркозависими;
– детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);
– идентични или сходни на описаните горе лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство.

  • 15% за дарения за култура по реда на закона за меценатството;
  • до 50% за дарения за Национална здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Към годишната данъчна декларация трябва да се приложат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което е получило дарението и че предметът на дарението е получен.