Помогни на Симонка!
DMS SIMONKA

Помогни на Симонка!

Средствата за Симонка са събрани, кампанията е прекратена – благодарим на всички, които се отзоваха!

Сподели

Заедно събрахме 2 810 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 1080 лв. 180 лв. 1550 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Симона е родена със синдром на Пиер Робен и с деформация на гръбначния стълб. На 2-годишна възраст й е поставен гипсов корсет, за да се спре изкривяването, но от него започва да получава декубитални рани и той е заменен с пластмасов, който обаче влошава състоянието на детето.

Налага се оперативна интервенция за изправяне на гръбнака. Операцията е спешна, защото Симона вече има дихателни затруднения.

Родителите търсят второ мнение в Турция – болница Аджъбадем и получават оферта за поетапна корекция чрез няколко операции в рамките на 2 месеца. Стойността на лечението е 61 445 евро.

letter НЗОК отказва финансиране с мотив, че лечението може да се проведе в България.