x290_90_1_c_FFFFFF_f7dbe1ef27a6ac42028e8b07837083ae_img_7075

x290_90_1_c_FFFFFF_f7dbe1ef27a6ac42028e8b07837083ae_img_7075

Сподели

Заедно събрахме 16 115 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
16115 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията