Подкрепи ПРАВАта си!
DMS PRAVA

Подкрепи ПРАВАта си!

Сподели

Заедно събрахме 493 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
148 23 22 0 138 лв. 51 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Когато на 1 март се свързахме с колегите си от украинския град Харков, за да попитаме можем ли да помогнем някак на хората в Харков и на тях, получихме следния отговор:

„Героям слава!

Many thanks for your letter. We, Kharkiv Human Rights Protection Group, are ready to be a partner in this. But now our workers are mostly without internet access in the metro or other bomb shelters.

I will discuss logistics with my colleagues in Kyiv tomorrow and write you.

All the best“

 

Вече можете да направите своето дарение и в Settle като сканирате QR кода по-долу:

letter „Слава на героите! Много благодарим за вашето писмо. Ние от Харковската група за защита правата на човека сме готови да партнираме за това. Но в момента сътрудниците ни са предимно без достъп до интернет, в метрото или други бомбоубежища. Ще обсъдя логистиката с колегите ни в Киев и ще ви пиша. Всичко добро!“