Кампанията „Витоша – достъпна за всички!“ приключи с успех
DMS VITOSHA

Кампанията „Витоша – достъпна за всички!“ приключи с успех

Сподели

Цел на кампанията беше да се създадат условия и възможности за участие на хора с увреждания в спортни занимания на територията на Природен парк „Витоша“, като се възстанови алеята за спорт и активност за хора в неравностойно положение, разположена в местността Игликини поляни.

През 2018 г. с набраните средства бяха изградени три площадки за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат вкл. специализирани уреди за фитнес на открито.

През 2019 г. Национален парк Витоша изгради нова площадка, на която са монтирани детска люлка за деца с физически увреждания, комбинирано детско съоръжение и информационно табло. Допълнително са ремонтирани детските люлки, две беседки и чешма в местността Игликина поляна.

Благодарение на кампанията бе подобрен достъпа на хората с увреждания в Природен парк „Витоша“. Досегът с природата оказва благоприятен лечебен и възстановителен ефект върху тях. Беше осигурен достъп до м. Игликина поляна, където бяха монтирани уреди, предоставящи възможности за практикуване на физически упражнения, които спомагат в голяма степен за интегрирането в обществото и преодоляване на изолацията.

На 18 май 2019 г. в местността Игликина поляна, в голям спортен празник със значим социален ефект се превърнаха първите „Споделени игри“. В празника участваха над 400 деца и младежи, които показаха своята социална ангажираност с помощта си за това хората в неравностойно положение да могат също да бъдат активни и да се занимават с физически упражнения.