Дарителите могат да ползват данъчни облекчения

Дарителите могат да ползват данъчни облекчения

Сподели

По Законa за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) всеки дарител има право да приспадне до 5% от годишната си данъчна основа, когато направи дарение.

БДФ сключва договор с дарителя и издава удостоверение за дарение направено чрез SMS или чрез ПОС терминал на ОББ или системата на ePay през бутоните за дарение в сайта на DMS.

Необходимо е да докажете дарението си с фактура от мобилните оператори или с извлечение за направено онлайн дарение в  DMS, както и да ни изпратите своите данни.

В случай че в процеса на даряване през epay  или ПОС на ОББ сте отговорили положително на запитването за издаване на договор за дарение, не е необходимо да изпращате извлечение за направеното онлайн дарение. Ние имаме вашата заявка и ще се свържем с вас.

Ако имате други въпроси, свържете се с нас на: 02 951 59 78 или пишете до: irinatsvetkova@dfbulgaria.org.