17 777

Единен Дарителски Номер

Новини

(05.12.2018)

Станете част от “България дарява”!

„България дарява“ е началото на нова ежегодна дарителска инициатива, която ще подпомага гражданските организации от цялата страна да събират парични дарения за каузите, които защитават.

Тя ще се провежда всяка година по едно и също време, като през есента на всяка година организациите ще имат възможност да кандидатстват с каузи чрез онлайн формуляр в интернет страницата. Засилено популяризиране на каузите ще се провежда всяка година от 22 до 31 март.

Целта е  каузи от всички краища на България да достигнат до повече хора и да намерят поддръжници.

Зад инициативата стои обединение от 12 граждански организации в България, които вярват, че дарителството помага да развиваме обществото, в което живеем:

- Български дарителски форум
- Български център за нестопанско право
- Български фонд за жените
- Българско дружество за защита на птиците
- Международна награда на херцога на Единбург-България
- Национална мрежа за децата
- Център за приобщаващо образование
- Фондация „Заслушай се“
- Фондация „Светът на Мария“
- BCause: в помощ на благотворителността
- WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България
- УНИЦЕФ България

До 15 януари 2019 г. ще продължи регистрацията на граждански организации, които желаят да участват в дарителската инициатива „България дарява“. 

Всяка организация може да регистрира кауза, за която ще набира средства и ще я популяризира активно през месец март.

За участие с каузи в кампанията се допускат следните типове организации:

- организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които са регистрирани в обществена полза;

- читалища;

- училищни настоятелства с регистрация по ЗЮЛНЦ;

- междуправителствени организации (УНИЦЕФ и т.н.)

Как да се включа в кампанията БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА

Пълните условия за участие можете да намерите на интернет страницата „България дарява“ в Общи условия. logo1linefullrgb