Станете част от “България дарява”!

Станете част от “България дарява”!

Сподели

„България дарява“ е началото на нова ежегодна дарителска инициатива, която ще подпомага гражданските организации от цялата страна да събират парични дарения за каузите, които защитават.

Тя ще се провежда всяка година по едно и също време, като през есента на всяка година организациите ще имат възможност да кандидатстват с каузи чрез онлайн формуляр в интернет страницата. Засилено популяризиране на каузите ще се провежда всяка година от 22 до 31 март.

Целта е  каузи от всички краища на България да достигнат до повече хора и да намерят поддръжници.

Зад инициативата стои обединение от 12 граждански организации в България, които вярват, че дарителството помага да развиваме обществото, в което живеем:

– Български дарителски форум
– Български център за нестопанско право
– Български фонд за жените
– Българско дружество за защита на птиците
– Международна награда на херцога на Единбург-България
– Национална мрежа за децата
– Център за приобщаващо образование
– Фондация „Заслушай се“
– Фондация „Светът на Мария“
– BCause: в помощ на благотворителността
– WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България
– УНИЦЕФ България

До 15 януари 2019 г. ще продължи регистрацията на граждански организации, които желаят да участват в дарителската инициатива „България дарява“. 

Всяка организация може да регистрира кауза, за която ще набира средства и ще я популяризира активно през месец март.

За участие с каузи в кампанията се допускат следните типове организации:

– организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които са регистрирани в обществена полза;

– читалища;

– училищни настоятелства с регистрация по ЗЮЛНЦ;

– междуправителствени организации (УНИЦЕФ и т.н.)

Как да се включа в кампанията БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА

Пълните условия за участие можете да намерите на интернет страницата „България дарява“ в Общи условия. logo1linefullrgb